ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA


Srijeda, 27 Aprila, 2022

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je juče još jednu vanrednu sjednicu, treću u ovom sazivu. Na dnevnom redu bila je samo jedna tačka i ticala se izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća. Sjednica je počela polaganjem svečane zakletve novoimenovnog vijećnika Dede Kvrgića, koji je nedavno od strane CIK-a potvrđen kao novi vijećnik ispred kluba NiP-a, a na ovo mjesto imenovan je nakon što je dosadašnji vijećnik ove stranke Jasmin Burnić podnio ostavku na vijećničku funkciju.

Zbog samog načina zakazivanja, i davanje karaktera vanrednosti, u Klubu vijećnika SDA smatrali su da ova sjednica nije sazvana u skladu sa Poslovnikom, što je samo nastavak njegovog kršenja od strane aktuelne većine. Vanredna sjednica sazvana je nakon što je klub vijećnika SDP-a podnio prijedlog za izmjenu i dopunu Poslovnika o radu, a suštinska izmjena predviđa da nezavisni vijećnici više ne participiraju u radu Kolegija Općinskog vijeća. Kao obrazloženje, naveli su da pojedini vijećnici zloupotrebljavaju institut „nezavisnog vijećnika“, izjašnjavajući se kao takvi, kako bi mogli učestvovati u njegovom radu. Konkretno, dva vijećnika iz kluba SDA, Mensur Seferović i Meho Talić, nedavno su obavijestili Službu Općinskog vijeća da istupaju iz svog kluba i od sada u vijeću djeluju kao nezavisni vijećnici. Shodno tome zatražili su od predsjedavajuće da budu imenovani za članove Kolegija. Na ovaj način, kako je rečeno na vijeću, sa nova dva člana, bila bi formirana nova većina u Kolegiju, koja ne bi odražavala aktuelnu većinu u Općinskom vijeću, koju čini 16 vijećnika iz SDP-a, NES-a, NiP-a i Naše stranke.

Mensur Seferović i Meho Talić, koji su na sjednici nastupali kao nezavisni vijećnici, obrazložili su svoj čin, ali i motive ovakvog djelovanja, koji su se prevashodno odnosili na potrebu da svi vijećnici imaju istu ravnopravnost u ovom predstavničkom tijelu, kao što aktuelni poslovnik predviđa. S druge strane, aktuelna većina u Općinskom vijeću smatrala je da su oni na ovaj način željeli da obezbijede većinu u Kolegiju, ali ova namjera je sa njihove strane razotkrivena, te su na vrijeme reagovali. Mensur Seferović uputio je zamjerke na račun predsjedavajuće Općinskog vijeća Sande Čekić, da nije potpisala rješenje o njegovom imenovanju za člana Kolegija, iako je kako je istakao, rješenje dostavljeno na vrijeme, 24 sata prije sjednice Kolegija. Na kraju su sa 16 glasova za i 11 protiv predložene izmjene Poslovnika usvojene, ali u formi zaključka, te je zadužena Statutarno pravna komisija da do naredne sjednice, koja će se održati već sutra, pripremi i konačan prijedlog ove odluke. Dodajmo na kraju, da je sjednica nakon dvije godine izbivanja zbog epidemiološke situacije u vezi korona virusa, ponovo održana u Sali za sjednice Općinskog vijeća u zgradi ŠIP-a, čime su se vijećnici ponovo vratili u svoje vijećničke klupe.

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sanski Most |