ODRŽANE JAVNE RASPRAVE U MJESNIM ZAJEDNICAMA

ODRŽANE JAVNE RASPRAVE U MJESNIM ZAJEDNICAMA


Ponedjeljak, 27 Novembra, 2017

Prošle sedmice u sanskim mjesnim zajednicama okončane su javne rasprave o nacrtu budžeta Općine Sanski Most za 2018. godinu. Posljednja u nizu održana je u Starom Majdanu, a završna centralna javna rasprava na nivou općine planirana je da se održi 01. decembra ove godine. Općinsko vijeće Sanski Most je na trinaestoj redovnoj sjednici održanoj 31. oktobra usvojilo nacrt budžeta općine Sanski Most za 2018. godinu.

Usvojeni nacrt budžeta za narednu godinu planiran je u iznosu od 10. 998. 458 KM, a na istoj sjednici Općinsko vijeće je zaključilo da se provede javna rasprava u trajanju od 30 dana. U proteklom periodu održano je devet javnih rasprava u mjesnim zajednicama, kojima je prisustvovao i općinski načelnik Faris Hasanbegović skupa sa svojim saradnicima, a tom prilikom mještani su imali mogućnost da svojim prijedlozima daju doprinos u donošenju što kvalitetnijeg dokumenta. Inače, materijali o nacrtu budžeta općine Sanski Most za 2018. fiskalnu godinu, dosupni su na službenoj internet stranici općine Sanski Most, gdje građani mogu dobiti detaljne podatke o pomenutim dokumentima.

Centralna javna rasprava o nacrtu budžeta općine Sanski Most održaće se u naredni petak, 01. decembra sa početkom u 16 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća.Tim povodom upućen je poziv građanima, nevladinim organizacijama, udruženjima građana, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima, političkim strankama i svim drugim zainteresovanim subjektima da prisustvuju završnoj javnoj raspravi. Pomenimo, pored nacrta budžeta, istovremeno se održava i javna rasprava o nacrtu odluke o osnivanju Turističke zajednice općine Sanski Most.

 

 

ODRŽANE JAVNE RASPRAVE U MJESNIM ZAJEDNICAMA

Sanski Most |