ODRŽANO EDUKATIVNO PREDAVANJE ZA PREDSTAVNIKE MJESNIH ZAJEDNICA

ODRŽANO EDUKATIVNO PREDAVANJE ZA PREDSTAVNIKE MJESNIH ZAJEDNICA


Četvrtak, 21 Januara, 2021

U sklopu projekta posvećenog prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, kojeg realizira Centar za socijalni rad u Sanskom Mostu, održano je edukativno predavanje za predstavnike mjesnih zajednica. Radi se o predavanju koje je za temu imalo ulogu i značaj pojedinca i društva u borbi, suzbijanju i prevenciji nasilja unutar porodice, obzirom da ova negativna pojava dobija sve veći zamah u našem društvu. O ovoj temi prisutnima je govorila Elma Hadžić, magistrica psihologije iz Ključa. Istaknuto je kako broj slučajeva nasilja u porodici na području Unsko sanskog kantona kontinuirano raste u poslednjoj deceniji i da se radi o problematici gdje je potrebna bolja koordinacija i sinergija više društvenih faktora u cilju prevencije i suzbijanja ovih pojava. Uzroci povećanja broja slučajeva nasilja u porodici su sve teža ekonomska situacija te stanje opšte besperspektivnosti koje danas vlada u društvu.

Centar za socijalni rad u Sanskom Mostu nosilac je projekta u skopu kojeg je formiran multisektorski tim kojeg čine predstavnici više lokalnih institucija od kojih je svaka na svoj način involvirana u ovu oblast. Ovaj tim je izradio i protokol kojim se definišu postupci i procedure koje svaka od nadležnih institucija treba da čini kada se radi o sprečavanju ili sankcionisanju nasilja u porodici. Inače, treba istaći kako su sve ove aktivnosti podržane kroz projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodnozasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“, koji se realizuje u okviru sporazuma Džender centra Federacije BiH i Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz finansijsku podršku USAID-a.

ODRŽANO EDUKATIVNO PREDAVANJE ZA PREDSTAVNIKE MJESNIH ZAJEDNICA

Sanski Most |