ODRŽANO PREDAVANJE ZA LOVCE

ODRŽANO PREDAVANJE ZA LOVCE


Subota, 2 Jula, 2022

Sanski Most je danas bio domaćin zanimljivog edukativnog predavanja iz oblasti lovnog menadžmenta, a organizator ovoga događaja bio je Savez lovačkih organizacija BiH. Predavanje je izazvalo veliko interesovanje predstavnika lovačkih organizacija iz brojnih gradova s područja BiH, a dobar domaćin ovoga događaja bilo je Lovačko društvo „Sana“. Predavači su bili stručnjaci i profesori s Veterinarskog i Prehrambeno tehničkog fakulteta iz Sarajeva, a predavanja su se ticala više tema oko bolesti koje su prisutne kada se radi o divljači i načinima kako lovci da postupaju u takvim situacijama. Istaknuto je kako ovo i slična predavanja imaju veliki značaj kada se radi o unaprijeđenju lovstva u Bosni i Hercegovini te zaštiti ukupnog zdravlja građana.

ODRŽANO PREDAVANJE ZA LOVCE

Sanski Most |