OKONČANO ASFALTIRANJE LOKALNOG PUTA U TAŠLUKU

U zaseoku Tašluk, koji je smješten na području Mjesne zajednice Donji Kamengrad, završeno je asfaltiranje lokalnog puta. Na ovaj način uspješno je realizovan još jedan infrastrukturni projekat, koji će stanovnicima nekoliko domaćinstava na ovom području, u buduće biti od velike koristi. Obzirom da se radilo o makadamskom putu, često je dolazilo do njegovog oštećenja, te su bile potrebne stalne intervencije na njegovoj sanaciji i nasipanju. Novim asfaltom dugogodišnji problem je riješen na zadovoljstvo mještana. Prema riječima Raifa Karajkovića, predsjednika Mjesne zajednice Donji Kamengrad, ovo samo jedan od projekata koji su mještani zajedno sa općinom tokom ove godine uspješno priveli kraju. Vrijednost radova iznosila je oko 52. 000 konvertibilnih maraka, dužina asfaltiranog puta je 400 metara, a izvođač radova bila je firma Ganić. I ovaj projekat rezultat je saradnje lokalnih mještana i općine, koja ja za njegovu realizaciju iz budžeta izdvojila 34. 000 KM, a presotali dio od 18. 000 osigurali su mještani zajedničkim učešćem. Projekata je relizovan u skladu s planom investicija Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu za ovu godinu, u okviru redovnih radova na izgradnji putne mreže u prigradskim naseljima i selima. Za naredni period najavljena je realizacija i preostalih infrastrukturnih projekata na području naše općine, koji se nalaze u planu rada za ovu godinu.

OKONČANO ASFALTIRANJE LOKALNOG PUTA U TAŠLUKU

| Vijesti |