OPĆINA FINANSIRA SEDAM MLADIH PODUZETNIKA

OPĆINA FINANSIRA SEDAM MLADIH PODUZETNIKA


Četvrtak, 30 Augusta, 2018

Općina Sanski Most u ovoj godini finansiraće zapošljavanje mladih kroz razvoj start-up projekata sa iznosom od 35 000 KM. Na osnovu raspisanog javnog poziva, odabrano je 7 start- up projekata, kojima je odobren iznos od 5 000 maraka po jednom projektu, a danas je upriličeno potpisivanje ugovora.

Općinski načelnik Faris Hasanbegović potpisao je danas ugovore o dodjeli novčanih sredstava kojima općina Sanski Most podstiče zapošljavanje mladih ljudi kroz pokretanje start-up biznisa. Dodjela ovih sredstava izvršena je na osnovu javnog poziva, na koji su mogli aplicirati zainteresovana lica, koja imaju interesantnu poslovnu ideju, a žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata. Na ovaj način odabrano je 7 start – up projekata, a pojedinačni odobreni iznos je 5.000 maraka po jednom projektu. Bitno je naglasiti kako je općina Sanski Most prepoznala važnost omladinskog preduzetništva kroz podršku mladih poduzetnika pri pokretanju start-up biznisa, a sve sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja pomenute populacije.

Općinski načelnik Faris Hasanbegović čestitao je potpisnicima ugovora, posebno istakavši zahvalnost mladim osobama, koji su se odvažili na pokretanje vlastitog biznisa. On je pozvao i ostala fizička i pravna lica sa područja općine, da u narednom periodu apliciraju na općinske javne pozive, te da će od strane općine imati podršku u svojim aktivnostima. Općina Sanski Most je u ovoj godini za potrebe zapošljavanja izdvojila značajna budžetska sredstva. Zahvaljujući saradnji sa brojnim privrednim subjektima u Sanskom Mostu, kao i kroz partnerstvo sa međunarodnim organizacijama koje djeluju u našoj zemlji, općina je u posljednje vrijeme napravila velike pomake na planu otvaranja novih radnih mjesta, kao i smanjenju stope nezaposlenosti.

OPĆINA FINANSIRA SEDAM MLADIH PODUZETNIKA

Sanski Most |