OPĆINA PODRŽAVA OMLADINSKO PODUZETNIŠTVO

Mladi ljudi sa područja općine Sanski Most, koji imaju interesantnu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata, mogu aplicirati na javni poziv općine Sanski Most kojim se predviđa finansiranje najboljih biznis projekata. Općina Sanski Most objavila je Javni poziv za finansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima iz Budžeta Općine Sanski Most. U budžetu općine za 2017. godinu za ovu namjenu planirano je 60. 000 KM, od čega najveći pojedinačni odobreni iznos može biti do 5.000 maraka. Sredstva su namijenjena razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih kroz finansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa. Na osnovu Javnog poziva bit će odabrani najbolji poslovni planovi mladih koji će biti i novčano podržani. Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao biznis plan, a moguće je aplicirati sa idejama vezanim za sve djelatnosti osim trgovine i ugostiteljstva, izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode, pod uslovom da se realizuje na području općine Sanski Most. Na poziv se mogu prijaviti mladi koji su nezaposleni, imaju prebivalište na području Općine Sanski Most te nisu stariji od 35 godina. Sve pristigle biznis planove će pregledati posebno formirana komisija koju imenuje općinski načelnik, te izvršiti vrednovanje i odabrati najbolje. Prijem aplikacija vršit će se u narednih mjesec dana, odnosno do 21. augusta 2017. godine. Uz javni poziv na web stranici Općine Sanski Most objavljen je i prijavni obrazac, uputstvo za popunjavanje, primjer popunjenog obrasca, kao i kriteriji za ocjenu poslovnih planova. Općina Sanski Most je prepoznala važnost omladinskog preduzetništva kroz podršku mladih poduzetnika pri pokretanju start-up biznisa, a sve sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja pomenute populacije. Na ovaj način općina nastoji podsticati preduzetnički duh među mladim ljudima, motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provedivim poslovnim idejama, da osmisle vlastiti poslovni projekt na osnovu kojeg će pokrenuti vlastiti biznis.

OPĆINA PODRŽAVA OMLADINSKO PODUZETNIŠTVO

| Sanski Most |