OPĆINA RASPISALA KONKURS ZA DODJELU STUDENSTKIH STIPENDIJA

OPĆINA RASPISALA KONKURS ZA DODJELU STUDENSTKIH STIPENDIJA


Utorak, 2 Februara, 2021

Općina Sanski Most raspisala je konkurs za dodjelu 55 studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Sanski Most za akademsku 2020/2021. godinu. Općina Sanski Most i ove godine je raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Sanski Most koji studiraju na akreditiranim državnim fakultetima u BiH. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana raspisivanja odnosno do 16. februara 2021. godine, i objavljen je u dnevnom listu Avaz, oglasnoj ploči i web stranici Općine Sanski Most, a prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursa mogu se dostaviti organu uprave direktno putem Šalter sale, ili putem pošte na adresu općine. Sve neophodne dodatne informacije zainteresirani studenti mogu dobiti u organu uprave općine Sanski Most, kao i na službenoj općinskoj internet stranici. Svake godine u budžetu općine Sanski Most planiraju se sredstva za stipendiranje studenata. Općina je u prošloj godini stipendirala 54 studenata, koji su na osnovu konkursa ostvarili to pravo. Podsjećamo, planirana visina mjesečne stipendije iznosi 100 konvertibilnih maraka, koja će se isplaćivati u devet jednakih mjesečnih rata. Budžetom općine Sanski Most za ovu godinu, za stipendiranje studenata planiran je iznos od preko 57. 000 konvertibilnih maraka. Inače ovaj iznos iz godine u godinu ima intenciju rasta kako bi što veći broj studenata sa područje naše općine imao mogućnost dobijanja stipendije.

OPĆINA RASPISALA KONKURS ZA DODJELU STUDENSTKIH STIPENDIJA

Sanski Most |