OPĆINA RASPISALA KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

OPĆINA RASPISALA KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA


Ponedjeljak, 20 Januara, 2020

Općina Sanski Most raspisala je konkurs za dodjelu 55 studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Sanski Most za akademsku 2019/2020 godinu. Općina Sanski Most i ove godine je raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Sanski Most koji studiraju na akreditiranim državnim fakuletetima u BiH. Planirana visina mjesečne stipendije iznosi 100 konvertibilnih maraka, koja će se isplaćivati u devet jednakih mjesečnih rata. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana raspisivanja odnosno do 04. februara 2020. godine, i objavljen je u dnevnom listu Oslobođenje, oglasnoj ploči i web stranici Općine Sanski Most, a prijave sa dokazima o ispunajvanju konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu općine. Svake godine u budžetu općine Sanski Most planiraju se sredstva za stipendiranje studenata. Budžetom općine Sanski Most za ovu godinu, koji je nedavno usvojen na sjednici Općinskog vijeća, za stipendiranje studenata planiran je iznos od 50. 000 konvertibilnih maraka.

OPĆINA RASPISALA KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Sanski Most |