OPĆINA RASPISALA KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA

OPĆINA RASPISALA KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA


Subota, 16 Februara, 2019

Općina Sanski Most raspisala je konkurs za dodjelu 55 studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Sanski Most koji studiraju na akreditiranim državnim fakuletetima u BiH.

Planirana visina mjesečne stipendije iznosi 100 konvertibilnih maraka, koja će se isplaćivati u devet jednakih mjesečnih rata. Konkurs  ostaje otvoren 15. dana od dana raspisivanja odnosno do 04. marta 2019. godine, i objavljen je u dnevnom listu Oslobođenje, oglasnoj ploči i web stranici Općine Sanski Most, a prijave sa dokazima o ispunajvanju konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu općine. Svake godine u budžetu općine Sanski Most planiraju se sredstva za stipendiranje studenata.

Tako je i ovogodišnjim budžetom, u odnosu na prošlu godinu  povećan iznos za ovu namjenu. Budžetom općine Sanski Most, koji je nedavno usvojen na sjednici Općinskog vijeća, za stipendiranje studenata planiran je iznos od 50. 000 konvertibilnih maraka. Inače ovaj iznos iz godine u godinu ima intenciju rasta kako bi što veći broj studeneta sa područje naše općine imao mogućnost dobijanja stipendije.

 

OPĆINA RASPISALA KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA

Sanski Most |