OPĆINA SANSKI MOST DODIJELILA REKORDAN BROJ STIPENDIJA

OPĆINA SANSKI MOST DODIJELILA REKORDAN BROJ STIPENDIJA


Petak, 24 Marta, 2023

U sali Općinskog vijeća danas su potpisani ugovori o stipendiranju studenata sa područja općine Sanski Most. Općina Sanski Most će u ovoj godini stipendirati ukupno 121 studenta, koji su na osnovu konkursa ostvarili to pravo. Općina Sanski Most ove godine će stipendirati najveći broj studenata otkako dodjeljuje stipendije. Naime, na osnovu nedavno objavljene bodovne liste sa imenima studenata, u ovoj akademskoj godini čak 121 student ostvario je pravo na stipendiranje iz budžeta općine, što je do sada rekordan broj. Studentima je ugovore uručio općinski načelnik Faris Hasanbegović, koji su uz čestitke studentima i njihovim roditeljima, ovom prilikom istakao kako je ulaganje u obrazovanje mladih jedan od prioriteta u radu lokalne uprave.

Podsjećamo, općina Sanski Most je početkom ove godine raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Sanski Most koji studiraju na akreditiranim državnim fakultetima u BiH. Naime, na predmetni konkurs, apliciralo je 125 kandidata, od kojih 121 kandidat ispunjava uslove konkursa. Budžetom općine za ovu godinu, za stipendiranje studenata planiran je iznos od 150. 000 konvertibilnih maraka. Kako je predviđeno konkursom, visina mjesečne stipendije utvrdit će se naknadno na način da će se sredstva osigurana u Budžetu, dijeliti srazmjerno broju kandidata koji ispune uslove za dodjelu stipendija, a stipendije će se isplaćivati u 9 jednakih mjesečnih rata. Spomenimo da je prošle godine za ove namjene u budžetu bilo izdvojeno 95. 000 maraka, a općina je stipendirala 85 studenata. Studentima, ali i njihovim roditeljima, će odobrene stipendije svakako biti od velikog značaja, te će u velikoj mjeri olakšati studiranje s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju koja se nepovoljno odražava i na studentski standard.

OPĆINA SANSKI MOST DODIJELILA REKORDAN BROJ STIPENDIJA

Sanski Most |