OPĆINA SANSKI MOST OBJAVILA POZIVE ZA PODSTICAJE U POLJOPRIVREDI

Općina Sanski Most raspisala je dva javna poziva koji imaju za cilj dodatno unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u našoj općini. U pitanju su investicioni projekti koji se odnose na obnovu stočnog fonda kroz nabavku novih muznih grla, te nabavku nove poljopivredne mehanizacije, odnosno novih poljoprivrednih mašina i priključaka, a finansijsko učešće u njihovoj realizaciji imala bi i općina Sanski Most skupa sa poljoprivrednim proizvođačima. Za općinu Sanski Most od velike je važnosti sektor agrara i razvoj poljoprivredne proizvodnje, na čemu se ujedno baziraju i svi razvojni planovi ove lokalne zajednice. Na tu temu, načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović, skupa sa svojim pomoćnicima, nedavno je održao sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine, na kojem je razgovarano o zajedničkoj saradnji i podršci nadležnih institucija, u onim projektima koji imaju za cilj dodatno unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u našoj općini. S tim u vezi, juče su i raspisana dva javna poziva namijenjena poljoprivrednim proizvođačima.

Prvi javni poziv odnosi se na poticaj stočarskoj proizvodnji u 2021. godini za sufinansiranje nabavke grla krupne stoke. Pravo na učešće u Javnom pozivu imaju fizička lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost i upisani su u Registar poljoprivrednog gazdinstva (RPG) i Registar klijenata (RK), sa prebivalištem na području općine Sanski Most i koji posjeduju adekvatan štalski objekat na području općine Sanski Most. Pravo po ovom javnom pozivu mogu ostvariti korisnici koji su izvršili kupovinu grla krupne stoke (visokostene junice, muzne krave ) u periodu od 01.01. do 31.08.2021. godini, što dokazuju računom o kupovini grla (faktura sa fiskalnim računom), kao i pratećom dokumentacijom izdatom od strane Veterinarske organizacije za kupljeno krupno grlo stoke. Javni poziv obuhvata sufinansiranje troškova nabavke grla krupne stoke (visokosteone junice, muzne krave) u iznosu do 25% od ukupne vrijednosti po kupljenom grlu. Krajnjim korisnicima isplaćuje se podsticaj proporcionalno iznosu uloženom u nabavku krupne stoke do iznosa od 5.000,00 KM po korisniku.

Drugi raspisani Javni poziv odnosi se na Unaprijeđenje ratarske proizvodnje – uz sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije. Pravo na učešće u Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost i upisani su u Registar poljoprivrednog gazdinstva (RPG), sa prebivalištem na području općine Sanski Most. Javni poziv obuhvata sufinansiranje troškova nabavke nove poljoprivredne mehanizacije (poljoprivredne mašine, mehanizacija, oprema i priključaka) u iznosu do 25% vrijednosti mehanizacije, što poljoprivredni proizvođač dokazuje računima o kupovini koja je nabavljena u 2021. godini. Krajnjim korisnicima isplaćuje se podsticaj proporcionalno iznosu uloženom u nabavku poljoprivredne mehanizacije do iznosa od 5.000,00 KM po korisniku. Rok za prijavu na oba javna poziva, koji su objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči općine Sanski Most, te lokalnim medijima, je do 01.09.2021. godine. Sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti u zgradi Općine br.2, Služba za razvoj, poduzetništvo i resurse, kancelarijia broj: 3, ili na tel. 037-684-787.

OPĆINA SANSKI MOST OBJAVILA POZIVE ZA PODSTICAJE U POLJOPRIVREDI

| Vijesti |