OPĆINI DOSTAVLJEN ELABORAT O ZAŠTITI IZVORIŠTA DABAR I ZDENA

OPĆINI DOSTAVLJEN ELABORAT O ZAŠTITI IZVORIŠTA DABAR I ZDENA


Petak, 7 Februara, 2020

U sklopu implementacije MEG projekta, predstavnici UNDP-a boravili su u radnoj posjeti općini Sanski Most. Ovom prilikom razgovarano je sa predstavnicima Općine o napretku koji je Općina Sanski Most ostvarila u toku realizacije projekta, kao i planovima za naredni period. Cilj MEG projekta je poboljšanje općinskog sistema upravljanja razvojem, kao i usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima, u kojem se poseban akcent stavlja na jačanje saradnje i komunikacije lokalne uprave sa upravom vodovodnog preduzeća, kao i sa korisnicima usluga. S tim u vezi, predstavnicima općine Sanski Most dostavljen je elaborat pod nazivom „Zaštita izvorišta vode za piće Dabar, sa usklađivanjem zona sanitarne zaštite Zdena u sistemu vodosnabdijevanja Sanskog Mosta“, čija je izrada finasirana sredstvima Meg Projekta kao dio tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave. Elaborat ima za cilj trajno očuvanje kvaliteta vode na pomenutim izvorištima, a koji se planiraju koristiti za potrebe vodosnabdjevanja stanovništva i naselja koji gravitiraju ovim područjima. Također, ovaj dokument biće polazna osnova za izradu svih budućih strategija razvoja općine Sanski Most.

Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja finansira Vlada Švicarske, realizira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, a provodi se u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave, te relevantnim državnim i entitetskim institucijama. Općina Sanski Most je odabrana za jednu od 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave s kojima će MEG projekat raditi tokom nekoliko narednih godina, a općina je do sada, zahvaljujući zajedničkim sredstvima UNDP-a i općine Sanski Most, uspješno realizirala nekoliko projekta vrijednosti oko 700. 000 KM.

OPĆINI DOSTAVLJEN ELABORAT O ZAŠTITI IZVORIŠTA DABAR I ZDENA

Sanski Most |