OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA ORGANIZUJE OBUKE BIRAČKIH ODBORA

Općinska izborna komisija Sanski Most utvrdila je Plan obuke za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za potrebe Lokalnih izbora 2020. godine. Obuka će se vršiti u tri vremenska termina, odnosno 16., 17. i 18. oktobra u sali Stare gradske vijećnice na Trgu ljiljana, a kompletan raspored i plan obuke nalazi se na općinskoj oglasnoj ploči kao i web stranici, a isti je dostavljen i svim ovjerenim političkim subjektima. U okviru priprema za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koji će održati 15. novembra ove godine, Općinska izborna komisija organizira obuke za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora u izbornoj jedinici 032A – Sanski Most, koja broji 55 biračkih odbora. Obuka biračkih odbora obavezna je za sve predsjednike i njihove zamjenike kako u pogledu prisustva, tako i u pogledu pridržavanja rasporeda obuke. Cjelokupna obuka obavljaće se u sali Stare gradske vijećnice, u periodu od 16. Do 18. oktobra. Nakon sprovedene obuke pristupiće se provjeri njhovog znanja, i ukoliko uspješno obave provjeru, Općinska izborna komisija dijeliće predsjednicima biračkih odbora i njihovim zamjenicima certifikate, kojim će biti potvrđeno njihovo imenovanje. Kako navode iz Općinske izborne komisije Sanski Most, svi redsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora su obavezni doći na obuku, dok će za članove i zamjenike članova biračkih odbora obuka da se odvija shodno Planu obuke koji će naknadno biti dostavljen. Ukoliko neko iz objektivnih razloga ne može doći na obuku u planiranom periodu ili terminu, ostavljena je mogućnost da prisustvuje obuci koja će se sprovoditi u nekom od ostalih predviđenih termina, navode iz Općinske izborne komisije. Obuke će biti organizovane uz primjenu higijensko-epidemioloških mjera u cilju suzbijanja širenja zaraze izazvane korona virusom.

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA ORGANIZUJE OBUKE BIRAČKIH ODBORA

| Vijesti |