OPĆINSKI PODSTICAJI ZA POLJOPRIVREDU U 2022. IZNOSILI 320.000 KM

OPĆINSKI PODSTICAJI ZA POLJOPRIVREDU U 2022. IZNOSILI 320.000 KM


Četvrtak, 13 Aprila, 2023

U općini Sanski Most, za realizaciju Programa utroška sredstava za „Podršku poljoprivredi po projektima i programu“ u 2022. godini, isplaćena su podsticajna sredstva u ukupnom iznosu od 329. 526 KM. Sredstva su isplaćena za razvoj stočarstva, ovčarstva, pčelarstva, voćarstva, povrtlarstva, a izdvojena su sredstva i za ostale vidove poljoprivredne proizvodnje, rečeno je juče tokom sastanka sa poljoprivrednicima, organizovanog od strane općine Sanski Most. Provođenjem podsticajnih mjera poljoprivredni proizvođači su u značajnoj mjeri  podstaknuti na povećanje proizvodnje, poboljšanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda  i nabavku nove opreme. Za stočarstvo su isplaćena podsticajna sredstva u iznosu od 160.000 KM i to za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije  i krupne stoke, te za uzgoj muznih grla. Za projekt Unaprijeđenja pčelarstva isplaćena su podsticajna sredstva u iznosu od 20. 000 maraka. Podsticaji za voćarsku proizvodnju, odnosno unaprijeđenje agrotehnike u poluintezivnoj i intezivnoj voćarskoj proizvodnji, isplaćeni su u iznosu od 3. 758 KM. U 2022. godini 6 poljoprivrednih proizvođača je ostvarila pravo na podsticajna sredstva kroz  podršku novoregistrovanim poljoprivrednim djelatnostima, a za ove namjene  isplaćena su sredstva u iznosu od 12. 000 KM. Jesenja sjetva pšenice i raži u prošloj godini je podržana u iznosu od 106.691 KM, a podsticaje po ovom osnovu su ostvarila 103 aplikanta. Pored toga općina je usmjerila i 19. 000 KM za pomoć poljoprivrednim proizvođačima u nabavci repromaterijala  za proljetnu sjetvu, odnosno nabavku sjemenskog kukuruza, gnojiva, zaštitnih sredstava i dizel goriva, a pomenuta sredstva iskoristilo je 40 poljoprivrednika. Programom su utrošena sredstva  i za razvoj ovčarstva u iznosu od 2.000 KM, zatim sufinansiranje programa izvještajno prognozne službe sa 1. 000 KM, za proizvodnju povrća u zatvorenom utrošeno je samo 428 KM, dok je i prošle godine rad kancelarije SLUP-a podržan sa 5.000 konvertibilnih maraka.

 

OPĆINSKI PODSTICAJI ZA POLJOPRIVREDU U 2022. IZNOSILI 320.000 KM

Sanski Most |