OPĆINSKI VIJEĆNICI RASPRAVLJALI O BUDŽETU

OPĆINSKI VIJEĆNICI RASPRAVLJALI O BUDŽETU


Četvrtak, 31 Oktobra, 2019

Na danas održanoj 33. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most, vijećnici su razmatrali izvještaj o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci ove godine, te nacrt općinskog budžeta za 2020. godinu. Oba dokumanta su nakon održane rasprave prihvaćena.

Kako se navodi u izvještaju o izvršenju budžeta, za prvih devet mjeseci u budžetu su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 8,2 miliona konvertibilnih maraka, i ukoliko se ima u vidu da plan ovogodišnjeg budžeta iznosi 14,3 miliona, procentualno gledano budžet je do sada ostvaren u iznosu 57 %. Pojedinačno gledajući prihodovnu stranu budžeta, porezni prihodi i dalje zauzimaju glavno mjeto u budžetu i jedino su oni ostvareniu planiranom iznosu, dok su u padu neporezni prihodi, potpore i primci. Vijećnici su ovom prilikom istakli, kako će veoma teško biti ostvariti zacrtani budžetski plan do kraja ove kalendarske godine, te će najvjerovatnije biti neophodno pristupiti novom rebalansu, ukupno četvrtom u ovoj godini. Isto tako, bitno je da i zakonodavna i izvršna vlast općine, do kraja godine zajedničkim snagama pokušaju u što većoj mjeri uticati na punjenje budžeta, a to se prvenstveno odnosi na veći angažman općinske administracije u ubiranju neporeznih prihoda, te urgiranje kod viših nivoa vlasti koje su na osnovu ranije preuzetih obaveza dužne da određena finansijska sredstva uplaćuju na račun općine.

Pored izvještaja o izvršenju budžeta za prva tri kvartala ove godine, vijećnici su usvojili i nacrt budžeta za 2020. godinu, koji iznosi 15,6 miliona KM. Vijećnici su u svojim diskusijama istakli kako je dobro da se nacrt budžeta usvaja u ovom periodu, kako bi do kraja godine ostalo dovoljno vremena da se finalna verzija budžeta usvoji u što je moguće kvalitetnijem obliku. Nakon usvajanja, nacrta budžeta za 2020. godinu biće upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

OPĆINSKI VIJEĆNICI RASPRAVLJALI O BUDŽETU

Sanski Most |