OPĆINSKO VIJEĆE BEZ ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU

OPĆINSKO VIJEĆE BEZ ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU


Petak, 6 Marta, 2020

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most nije usvojena odluka o kreditnom zaduženju općine. Općina Sanski most je ovim kreditom imala namjeru realizirati nekolko infrastrukturnih projekata, kao i kupovinu CT aparata za potrebe Opće bolnice, međutim, nakon dugotrajne rasprave i glasanja vijećnika, pomenuta odluka nije dobila podršku. Kako je istakao općinski načelnik Faris Hasanbegović, odluka o kreditnom zaduženju aktuelizirana je još prošle godine, kada je zajedno sa svim političkim partijama definirano koji su to projekti koji bi bili obuhvaćeni kreditnim sredstvima. Prema njegovim riječima, zbog toga se za planirani kredit nije moglo govoriti da je kredit niti jedne političke partije, nego da je jedini i najveći interes bio da sredstva od kreditnog zaduženju budu usmjerena na one projekte od kojih će građani imati najveću korist. I pored toga, općina će u narednoj godini nastaviti sa realizacijom planiranih projekata i bez kreditnih sredstava. Vijećnici koji čine većinu u općinskom vijeću, i koji su glasali za odluku o kreditnom zaduženju, tokom diskusije naglašavali su da kredit nije povezan sa izbornom godinom, te da niko nema namjeru odluku o kreditu koristiti za predizborne svrhe. Naglašeno je da se radi o veoma povoljnom kreditu za općinu, koji neće predstvaljati dodatno opterećenje za budžet, obzirom da općina u posljednjih nekoliko godina vodi kvalitetnu fiskalnu politiku i na vrijeme izvršava sve obaveze. Isto tako, kako su istakli postoji i ekonomska opravdanost za njegovu realizaciju, imajući u vidu da je u posljednje vrijeme prisutna tedencija rasta cijena građevinskih radova, uključujući i nephodni građevinski repromaterijal, te s tim u vezi ukoliko bi se ubrzo krenulo sa planiranim infrastrukturnim projektima, cijena građevinskih radova bila bi znatno niža nego u narednim godinama.

Vijećnici iz opozicije, koji nisu podržali odluku o kreditnom zaduženju, kao prevashodni razlog za to su naveli da se radi o izbornoj godini, i da će se kredit koristiti za predizborne svrhe. Kako su istakli, oni podržavaju projekte koji se planiraju realizirati iz kreditnih sredstava, ali da se takva odluka donese nakon narednih lokalnih izbora, i da o tome odlučuje novi saziv općinskog vijeća. Sjednici Općinskog vijeća prisustvovali su i mještani Zdene, naselja u kojem se trenutno izvode radovi na rekonstrukciji saobraćajnice, i izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže. Inače, najveći dio kreditnih sredstava bio bi usmjeren na nastavak realizacije pomenutih radova u ovom naselju, međutim obzirom da je izostala podrška kreditnom zaduženju, mještani Zdene iskazali su razočarenje ovakvom odlukom.

Za usvajanje odluke o kreditnom zaduženju bila je neophodna dvotrećinska većina glasova, a za ovakvu odluku glasalo je 18 vijećnika, dok je 13 vijećnika bilo suzdržano. Inače Općinsko vijeće Sanski Most broji 31 vijećnika. Odlukom o kreditnom zaduženju općina Sanski Most je planirala da se zaduži kod Razvojne banke Federacije BiH u visini od 3. 290. 000 konvertibilnih maraka, a kreditna sredstva bila su planirana da se iskoriste za asfaltiranje ulica u naselju Kruhari u visini od 400. 000 KM, asfaltiranje ulica u naselju 17. Viteške krajiške brigade u visini od 677. 000, izgradnju saobraćajnice u Prvomajskoj ulici sa 1. 250. 200 KM, izmještanje postojeće infrastrukture, odnosno izgardnju distributivnog vodovoda u Prvomajskoj ulici sa 262. 800 maraka, uređenje trga i parka kod zgrade općine u visini 200. 000 maraka, ta za kupovinu CT aparata sa iznosom od 500. 000 maraka.

OPĆINSKO VIJEĆE BEZ ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU

Sanski Most |