OPĆINSKO VIJEĆE PODRŽALO MJEŠTANE GORNJEG KAMENGRADA

OPĆINSKO VIJEĆE PODRŽALO MJEŠTANE GORNJEG KAMENGRADA


Petak, 16 Decembra, 2022

Jedna od važnijih tačaka dnevnog reda na jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća ticala se trenutne situacije i onoga što je lokalna vlast poduzela u vezi eksploatacije mrkog uglja na lokalitetu Orišlje, u Gornjem Kamengradu. Podsjećamo da mještani već više sedmica organizuju cjelodnevne straže i ne pristaju na ponovno pokretanje ovog rudokopa zbog straha da bi to moglo dovesti do pojave klizišta koje bi ugrozilo njihove živote i imovinu. Na jučer održanoj sjednici prezentirane su sve informacije u vezi s ovim slučajem, a Općinsko vijeće je ovom prilikom jednoglasno donijelo više zaključaka. Između ostalog data je puna podrška nastojanjima građana u sprečavanju eksploatacije rude na području Orišlja koji ugrožavaju imovinu i živote lokalnog stanovništva. Također, Općinsko vijeće podržava zakonit rad i provođenje privrednih aktivnosti svih poslovnih subjekata u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i načelima odgovornog poslovanja. U cilju formiranja što kvalitetnijih rješenja od nadležnih općinskih službi je zatraženo da pribave sve relevantne informacije od viših instanci koje izdaju dozvole i odobrenja za eksploataciju rudnih bogatstava, kao i od firme „Lager“ vezano za eksploataciju uglja po zaključenom koncesionom ugovoru. Zaključeno je da se na svakoj narednoj sjednici Općinskog vijeća redovno dostavlja informacija o stanju i poduzetim aktivnostima na lokalitetu Orišlje. Ovom prilikom prezentovano je i pismo kompanije Lager upućeno lokalnim vlastima u kojima navode kako posjeduju sve potrebne dozvole za eksploataciju uglja na području od preko hiljadu hektara, gdje se između ostalog nalazi i rudokop Orišlje. Također, navode kako je na dijelu starog kopa Orišlje 1983. godine postojalo klizište i to na području odlagališta jalovine, te dodaju kako je tada napravljena sanacija i materijal odvezen na drugu lokaciju. Nakon toga, kako iz Lagera navode, već naredne 1984. godine nastavljena je eksploatacija uglja na Orišlju. Također, ističu kako nisu ni planirali da pokreću iskop na starom lokalitetu kopa, gdje je kako ističu, ugalj već iskopan, već im je plan da istraže moguću eksploataciju na lokacijama koje su udaljene od nekadašnjeg klizišta u smjeru područja Ploče. Još jednom podsjećamo kako mještani u naseljima koja gravitiraju Orišlju strahuju kako bi pokretanjem rudokopa došlo do ponovnog aktiviranja klizišta te bi na taj način bilo ugroženo na desetina stambenih objekata. Navode kako ne žele da se ponovi situacija iz osamdesetih godina, kada je zbog klizanja zemlje uništeno 12 stambenih objekata, a moralo je biti premješteno i lokalno mezarje. Mještani nastavljaju održavati cjelodnevne straže, kako bi spriječili prolazak teške mehanizacije i kažu kako ni po koju cijenu neće dopustiti da se krene s eksploatacijom uglja na lokalitetu Orišlja.

 

OPĆINSKO VIJEĆE PODRŽALO MJEŠTANE GORNJEG KAMENGRADA

Sanski Most |