OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST USVOJILO BUDŽET OPĆINE ZA 2019. GODINU

OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST USVOJILO BUDŽET OPĆINE ZA 2019. GODINU


Subota, 29 Decembra, 2018
Općinsko vijeće Sanski Most je na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojilo Budžet Općine za 2019. godinu u iznosu od 12. 453. 076 maraka. Radi se o jednom od najvažnijih dokumenata za lokalnu zajednicu koji ovaj zakonodavni organ usvoja u toku godine, a nakon održane rasprave, većinom glasova vijećnika SDA, SBB i DNS-a, konačni prijedlog općinskog budžeta za 2019. godinu dobio je podršku Općinskog vijeća, dok su ostali vijećnici prilikom glasanja bili suzdržani. Kako je od strane predlagača obrazloženo, tokom kreiranja budžeta za narednu godinu, vodilo se računa da što veći broj pristiglih zahtjeva od strane građana, tokom održanih javnih rasprava, pronađe svoje mjesto u budžetu. Podsjećamo, usvajanju budžeta prethodila je rasprava na kojoj su sa svojim idejama u kreiranju konačnog prijedloga budžeta učestvovali predstavnici mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, sportskih organizacija, udruženja građana te svi zainteresovani građani Sanskog Mosta. Vezano za budžet, od poreznih prihoda očekuje se 6,4 miliona maraka, neporeznih 4,4 miliona, od kapitalnih transfera 1,4 miliona, te od primitaka 150. 000 maraka. Što se tiče rashodovne strane, povećana su izdvajanja za poljoprivredu koja iznose 200. 000 maraka, za sufinansiranje projekata zapošljavanja u privrednom sektoru koji se realizuju u saradnji sa UNDP-om izdvojeno je 200. 000 maraka, a također i za narednu godinu predviđena su značajna sredstva za potrebe socijalno ugroženog stanovništva, kao i za zdravstvo, sport i turizam. U budžetu su planirana i značajna sredstva za nastavak započetih infrastrukturnih projekata. Kako je istakao općinski načelnik Faris Hasanbegović, budžet za 2019. godinu u najvećoj mjeri se oslanja na ovogodišnjiu budžet, a svi konstruktivni prijedlozi koji su upućeni za vrijeme javne rasprave su našli svoje mjesto u budžetu.  Načelnik je naglasio kako se u proteklom periodu vodilo računa o finansijskoj disciplini u budžetu, te da su izmirene sve obaveze nastale u ovoj godini, tako da općina trenutno nema nikakvih dugovanja. Općina je u ovoj godini nastojala podržati sve projekte koje su zajedničko dobro svih građana, tako da je u ovoj godini između ostalog finansirana kupovina ultrazvučnog aparata za potrebe sanskog Doma zdravlja, a da općina nije ni u ovoj godini utrošila sredstva za nabavku vozila, što najbolje govori na koji način se odnosilo prema budžetskim sredstvima. Takva praksa će biti nastavljen i u idućoj godini, u koju se prenosi milion maraka neutrošenih sredstava za kapitalne projekte, istakao je načelnik Hasanbegović. On je i ujedno prihvatio dva amandmana Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije, kojima se povećavaju sredstva za potrebe Fondacije koja vrši pružanje pravne pomoći u iznosu od 10. 000 maraka, a drugim amandmanom za 5. 000 maraka povećavan je iznos sredstava za subvencionisanje komunalnih usluga socijalnim kategorijama stanovništva. Amandmane uložene od strane SDP-a i Naše stranke načelnik Hasanbegović nije prtihvatio, jer kako je istako, njihovi prijedlozi su na odrđeni način već inkorporirani u budžet. Prije usvajanja konačnog prijedloga budžeta za 2019. godinu, Općinsko vijeće usvojilo je i amandman Kluba vijećnika SDP-a kojim se povećava grant Sportskog saveza za 20. 000 maraka, dok ostali amandmani ove stranke, kao i Naše stranke nisu prihvaćeni, dok druge političke partije nisu imale amandmane na budžet općine.

OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST USVOJILO BUDŽET OPĆINE ZA 2019. GODINU

Sanski Most |