OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST USVOJILO BUDŽET ZA 2021. GODINU

OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST USVOJILO BUDŽET ZA 2021. GODINU


Subota, 31 Oktobra, 2020

Općinsko vijeće Sanski Most juče je održalo sjednicu na kojoj su vijećnici razmatrali i usvojili nekoliko veoma bitnih odluka. Bila je to 43. redovna sjednica ovog zakonodavnog organa, i ujedno posljednja koja se održala u ovom sazivu Općinskog vijeća. Sve odluke na jučerašnjoj sjednici, usvajane su po hitnom postupku, što je prethodno predloženo zaključkom Kolegija Općinskog vijeća, a sve zbog kako je navedeno, neodložne potrebe i otklanjanja eventualnih štetnih posljedica za društvene interese u općini Sanski Most. O ovakvom načinu rada i odlučivanja na početku sjednice bilo je potrebno da se izjasni Općinsko vijeće, što je na kraju i podržano sa 22 glasa za, 4 vijećnika su bila protiv i 1 suzdržan. Na taj način, po hitnoj proceduri, Općinsko vijeće je usvojilo odluku, kojom se Faris Hasanbegović imenuje za vršioca dužnosti Općinskog načelnika, sve do objavljivanja rezultata lokalnih izbora 2020. godine. Naime, pomjeranje datuma održavanja lokalnih izbora za 15. novembar, stvorilo je pravne nedoumice o dužini trajanja mandata aktuelnim načelnicima. Prema Izbornom zakonu BiH mandat izabranih na lokalnim izborima traje četiri godine i počinje od dana objavljivanja rezultata izbora u Službenom glasniku BiH što je u ovom slučaju 1. novembar 2016. godine. Shodno tome, mandat općinskog načelnika ističe 01. novembra 2020. godine, nakon čega nastupa prelazni period, odnosno pravni vakum, koji može prouzrokovati totalnu blokadu lokalne vlasti, sve dok se ne potvrde rezultati ovogodišnjih lokalnih izbora, i ne izvrši imenovanje novoizabranih zvaničnika. Kako bi se prevazišla ovakva situacija, Komisija za izbor i imenovanje je pozivajući se na Statut općine Sanski Most, i Poslovnik o radu, predložila da se za vršioca dužnosti imenuje aktuelni načelnik, što je vijeće većinom glasova na kraju i podržalo.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je usvojilo i budžet Općine Sanski Most za 2021. godinu koji iznosi 20. 846.235 konvertibilnih maraka, kao i odluku o njegovom izvršenju. Ovo je inače najveći budžet općine koji je do sada usvojen, a kako je od strane predlagača obrazloženo, tokom kreiranja budžeta za narednu godinu, vodilo se računa da što veći broj pristiglih zahtjeva od strane građana, tokom održanih javnih rasprava, pronađe svoje mjesto u budžetu. Podsjećamo, usvajanju budžeta prethodila je rasprava na kojoj su sa svojim idejama u kreiranju konačnog prijedloga budžeta učestvovali predstavnici mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, sportskih organizacija, udruženja građana te svi zainteresovani građani Sanskog Mosta. U ovogodišnjem budžetu je zadržana većina budžetskih kodova iz tekuće godine, s tim da su planirana i značajna sredstva za nastavak započetih infrastrukturnih projekata, kao i određen broj novih kapitalnih investicija koje se odnose na izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, te izgradnje putne infrastrukture. Pored toga, budžetom za narednu godinu planira se i kreditno zaduženje općine, u iznosu od 3 miliona maraka, a pomenuta sredstva bi se iskoristila za realizaciju nekoliko kapitalnih projekata, među kojima se posebno izdvaja kupovina CT aparata za potrebe Opće bolnice.

Općinsko vijeće usvojilo je odluku o dodjeli novčanih sredstava subjektima male privrede čija je djelatnost ugrožena pandemijom korona virusa. Ovom odlukom nastoji se finansijski podržati oni privredni subjekti koji do sada nisu ostvarili pomoć od strane općine ili kantona. Visina planiranih sredstava koja će se dodjeljivati iznose 400 KM po aplikantu, a postupak, kriteriji i uvjeti dodjele biće definirani javnim pozivom koji će biti raspisan. Pored toga, u svrhu ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa, Općinsko vijeće je usvojilo i odluku o umanjenju plaćanja zakupnine za zakupce općinskih prostora. Prema ovoj odluci, zakupcima općinskih poslovnih prostora umanjuje se zakupnina u iznosu od 50 % za novembar i decembar 2020. godine, te za januar, februar, mart i april 2021. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST USVOJILO BUDŽET ZA 2021. GODINU

Sanski Most |