OŠ „5. OKTOBAR“ SIMBOLIČNO OBILJEŽILA DAN ŠUMA

OŠ „5. OKTOBAR“ SIMBOLIČNO OBILJEŽILA DAN ŠUMA


Ponedjeljak, 21 Marta, 2022

Kreativnim radionicama u prirodi i ekološkim akcijama, Osnovna škola „Peti oktobar“, na simboličan način, danas je obilježila 21. mart, Svjetski dan zaštite šuma, 22.marta – Dan voda, ali i početak proljeća. U svrhu obilježavanja 21.marta –  Dan šuma i 22.marta – Dan voda, danas su predstavnice preduzeća ŠPD „Unsko- sanske šume“:Emina Babović, Lejla Beglerbegović i Mirsada Hukić-Nuhanović održale edukativnu radionicu za učenike trećih razreda OŠ „5.oktobar“. Tema ovogodišnje radionice  bila je „Šume i održiva proizvodnja i potrošnja za ljude i planetu“, gdje se ukazalo na načelo 3R (Recycle – Reduce – Reuse),  gdje se kroz igre u kojima su svi učestvovali pokazalo da se itekako materijali i predmeti koje svakodnevno koristimo mogu koristiti i iskoristiti na mnogo načina. Od starih kartonskih kutija  napravljen je tangram, gdje su učenice i učenici pokazali svoju dosjetljivost i kreativnost. Obaranje čunjeva na način da su se koristile starije igračke od druge djece koja su rado ustupila svojim vršnjacima iste, a i hvatanje loptica u kupu je bilo veoma zanimljivo.

Kviz o ekologiji, požarima, recikliranju, pokazao je da su učenici pažljivo slušali ono što su na početku radionice iznijele predstavnice ŠPD „Unsko-sanske šume“. Na kraju utrke kroz igre, složivši riječi od slova koja su na svakom punktu dobili, prisutnima će ostati u sjećanju dvije vrlo važne riječi: ŠUMA i VODA – resursi koje trebamo čuvati svi zajedno. Učenici su imali priliku čuti šta je to održiva proizvodnja i potrošnja, opasnostima od požara, problemima bespravnih sječa i pustošenja šuma. Upoznati su sa šumama visoke zaštitne vrijednosti na šumsko gospodarskom području „Sansko“, od bogatih izvorišta, sjemenske sastojine, preko spomen Parka Korčanica do prašume Bobija. Podijeljeni su i letci o prašumama na području Unsko-sanskog kantona. Na kraju uz pjesmu i smijeh, učenici su posadili sadnice u dvorišu škole. Svi su bili pobjednici i dobili simbolične paketiće od uposlenika Podružnice „Šumarija“ Sanski Most. Nastavak saradnje OŠ „5.oktobar“ je dogovoren i u budućnosti, uz obostrano zadovoljstvo.

OŠ „5. OKTOBAR“ SIMBOLIČNO OBILJEŽILA DAN ŠUMA

Sanski Most |