OSIGURANA SREDSTVA ZA ASFALTIRANJE U TOMINI I RASVJETU U PODLUGU

OSIGURANA SREDSTVA ZA ASFALTIRANJE U TOMINI I RASVJETU U PODLUGU


Subota, 3 Oktobra, 2020

Sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske izdvojio je finasijska sredstva za sufinansiranje infrastrukturnih projekata u šest općina u Federaciji BiH za potrebe povratničke populacije, među kojima je i općina Sanski Most. Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Marko Aćić potpisao je sa načelnicima šest lokalnih zajednica ugovore o sufinansiranju projekata infrastrukture na području FBiH. Načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović rekao je da ovo nisu prva sredstva koja je Republički sekretarijat dodijelio ovoj općini, već da je riječ o kontinuiranim sredstvima uz pomoć kojih se poboljšavaju uslovi za život svih ljudi. Ovim ugovorom općini Sanski Most su odobrena sredstva u visini od 40. 000 konvertbilnih maraka. Prema riječima predsjedavajuće Općinskog vijeća Sanski Most Desanke Miljević, sredstva će biti iskorištena za realizaciju dva infrastrukturna projekta u povratničkim mjestima. Prvim projektom sa sredstvima od 20. 000 maraka predviđena je izgradnja ulične rasvjete u Podlugu, dok će preostala sredstva biti usmjerena za asfaltiranje dionice lokalnog puta u Tomini, koji vodi prema naseljenom mjestu Tramošnja. Ugovori su potpisani sa načelnicima općina Drvar, Odžak, Jajce, Sanski Most, Bosanski Petrovac i Ravno, a za njihovu realizaciju je Sekretarijat izdvojio ukupno 235.000 KM.

OSIGURANA SREDSTVA ZA ASFALTIRANJE U TOMINI I RASVJETU U PODLUGU

Sanski Most |