OSMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

Osma sjednica Općinskog vijeća Sanski Most održaće se sutra s početkom u osam sati, a na dnevnom redu ovog zasjedanja nalazi se 13 planiranih tačaka.

Općinski vijećnici će sutra razmatrati izvještaj o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda za prva tri mjeseca ove godine, kao i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta za tekuću godinu. Na dnevnom redu se nalazi i nacrt poslovnika o radu Općinskog vijeća, kao i prijedlog odluke o davanju saglasnosti načelniku općine za potpisivanje ugovora o pružanju javnih vodnih usluga.

Na razmatranju će se naći i prijedlog odluke o usvajanju nacrta izmjena i dopuna regulacionog plana naselja „Alagića polje“, kao i prijedlog o imenovanju članova upravnog odbora Centra za socijalni rad Sanski Most. N

a dnevnom redu je i prijedlog programa utroška sredstava za podršku poljoprivredi, izvještaji o radu Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, JP „Vodovod i kanalizacija“, JP „Radio televizija Sana“, JP „Gradska dvorana“ i JP „Veterinarska stanica“, dok je poslednja tačka dnevnog reda rezervisana za vijećnička pitanja i inicijative.

OSMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

| Vijesti |