OSMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Održana je osma sjednica Općinskog vijeća na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tačaka dnevnog reda. Između ostalog usvojen je izvještaj o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda u prva tri mjeseca ove godine, kao i prijedlog novog poslovnika o radu ovog zakonodavnog tijela. Na samom početku rada došlo je do izmjena u ranije utvrđenom dnevnom redu, te su skinute tačke koje su se ticale programa rada Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu i Javnog preduzeća „Gradska dvorana“, dok je voljom većine, tačka nacrt poslovnika o radu Općinskog vijeća preinačena u prijedlog odluke o čijem usvajanju su kasnije odlučivali općinski vijećnici. Nakon usvajanja zapisnika s protekle sjednice, uslijedila je rasprava o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda u prvom kvartalu ove godine. U pomenutom periodu ostvareni su budžetski prihodi i primici u iznosu od 2.581.006 maraka ili 22,49 posto u odnosu na godišnji plan, dok je za rashode i izdatke izdvojeno 2.128.162. ili 18,54 posto godišnjeg plana. Istaknuto je kako je punjenje budžeta zadovoljavajuće, te da se u prva tri mjeseca ove godine oprezno i racionalno trošilo, tako da je u pomenutom periodu ostvaren određeni budžetski suficit. Predstavnici opozicije su u svojim diskusijama uglavnom zamjerali neravnomjernosti u finansiranju budžetskih korisnika te izostanak planiranih novčanih potpora s viših razina vlasti. Načelnik, Faris Hasanbegović, istakao je kako je finansijska situacija u Općini Sanski Most mnogo bolja u odnosu na ostale gradove i općine u USK, što treba zahvaliti racionalno vođenoj finansijskoj politici koja će, kako je istakao, biti nastavljena i u narednom periodu. Izvještaj je usvojen većinom glasova, dok je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta, koji se tiče finansiranja poljoprivrede proizvodnje, dobio jedinstvenu podršku. Najviše rasprave, diskusija i suprotstavljenih mišljenja izazvao je prijedlog odluke poslovnika o radu Općinskog vijeća kojim se mijenjaju neke dosadašnje odredbe ranijeg dokumenta. Predstavnici opozicije su zamjerali odluci parlamentarne većine da se ranija odluka o nacrtu poslovnika izmjeni i da se već na samoj sjednici raspravlja i glasa o usvajanju novog prijedloga ovog zakonodavnog akta. Predstavnici parlamentarne većine su prijedlog ove odluke obrazložili potrebom da se poboljša efikasnost rada Općinskog vijeća, kao i da se ostvari politička reprezentativnost u skladu s ostvarenim izbornim rezultatima i brojem osvojenih vijećničkih mandata.

S druge strane, predstavnici opozicionih partija su se oštro protivili predloženim rješenjima ističući kako se radi o namjeri da se ograniči uticaj i djelovanje određenih političkih partija i vijećnika. Konkretno, rasprava se najviše vodila oko odredbe kojom se predviđa da klub unutar Općinskog vijeća može formirati jedino politička partija koja ima najmanje tri poslanika. Za predstavnike opozicionih partija sporan je bio i način konstituisanja i odlučivanja Kolegija Općinskog vijeća, obzirom da se novim poslovnikom predviđa da kolegij čine predsjedavajući, njegov zamjenik, općinski načelnik, sekretar, te predstavnici klubova političkih partija. Prijedlog odluke o novom poslovniku usvojen je većinom glasova, uz amandman koji je predložio zamjenik predsjedavajućeg, Redžo Kurbegović. Vijećnici su potom usvojili i prijedlog odluke o davanju saglasnosti načelniku općine na potpisivanje ugovora o pružanju javnih vodnih

OSMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

| Vijesti |