OSNOVANO UDRUŽENJE „HARMONIJA“

OSNOVANO UDRUŽENJE „HARMONIJA“


Utorak, 5 Februara, 2019

Održana je osnivačka skupština udruženja „Harmonija“. Riječ je o udruženju proisteklom iz istoimenog hora, koji je bio u sastavu NVO „Centar za izgradnju mira“, a nakon održane skupštine i izbora rukovodstva, pomenuto udruženje u narednom periodu će nastaviti raditi i djelovati samostalno.

Kako je istaknuto na osnivačkoj skupštini, nakon sedam godina koliko pomenuti hor postoji, i cijelo vrijeme sa velikim uspjehom djeluje u sklopu Centra za izgradnju mira, stvoreni su uslovi da se hor „Harmonija“ izdvoji i registruje kao udruženje građana. Na ovaj način, novoosnovanom udruženju biće omogućeno da u budućem periodu samostalno radi na realizaciji brojnih aktivnosti, koje se već nalaze u njihovim planovima.

Za predsjednicu udruženja izabrana je profesorica Alma Karabeg, a za predsjednicu skupštine Elvedina Talić. Udruženje „Harmonija“ nastavlja sa svojim dosadašnjim radom koji je pretežno vezan za horske nastupe. Upućen je poziv svim zainteresovanima, bez obzira na uzrast i afinitete prema muzici, da se uključe u rad udruženja, koje u narednom periodu ima u planu realizirati nekoliko zanimljivih aktivnosti.

OSNOVANO UDRUŽENJE „HARMONIJA“

Sanski Most |