OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA VRŠI UPIS NOVIH POLAZNIKA

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA VRŠI UPIS NOVIH POLAZNIKA


Utorak, 2 Juna, 2020

Osnovna muzička škola Sanski Most, koja u našem gradu djeluje kao područno odjeljenje Umjetničke škole Bihać, počela je sa upisom učenika u prvi razred za narednu školsku godinu. Osnovna muzička škola je jedina obrazovna ustanova ovakve vrste u Sanskom Mostu, na kojoj učenici imaju mogućnost sticati muzičku naobrazbu, a instrumenti koji se mogu učiti u školi su klavir, harmonika i flauta. I ova obrazovna ustanova posljednjih nekoliko mjeseci, u slovima izazvanim pandemijom koronavirusa, poput svih ostalih škola pokrenula je online nastavu, koja se provodi putem društvenih mreža, raznih aplikacija i ostalih komunikacijskih platformi. Nastavnica u ovoj školi, profesorica Alma Karabeg, ističe da su učenici i nastavnici veoma brzo prihvatili ovakav vid nastave, te da nije bilo većih problema, tako da će nastava i školska godina biti završena na ovaj način. Osnovna škola u Sanskom Mostu i za narednu godinu planira upisati određeni broj učenika u prvi razred, a zainteresovani učenici i njihovi roditelji već sada se mogu informisati o načinu i uslovima upisa. Zbog trenutne situacije i mjera zaštite koje su još uvijek na snazi, i obzirom da škole još uvijek nisu proradile u punom kapacitetu, upis učenika u muzičku školu se neće obavljati prema standardnoj proceduri, koja je podrazumijevala i polaganje prijemnog ispita. Naime, škola će za sada samo izvršiti evidenciju zainteresovanih učenika, koji se mogu prijaviti pozivom na broj 061/ 396-642, a polaganje prijemnog ispita najvjerovatnije biće organizovano u mjesecu augustu.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA VRŠI UPIS NOVIH POLAZNIKA

Sanski Most |