OSTACI DŽAMIJE OBAVIJENI LEGENDOM

OSTACI DŽAMIJE OBAVIJENI LEGENDOM


Subota, 26 Oktobra, 2019

Između sela Podvidača i Čirkići, koja su udaljena dvadesetak kilometara od Sanskog Mosta, i danas su vidljivi ostaci jedne od najstarijih džamija koje su izgrađene na ovim prostorima. Ne postoje tačni podaci o njenoj izgradnji, ali se pretpostavlja kako je stara više stotina godina, a o tome svjedoči i to što je sagrađena od kamena. Do ostataka ove drevne građevine stiže se zapuštenim i u korov zaraslim putem, a lokalitet na kojem se nalazi opasalo je gusto rastinje i kržljavo drveće koje vegetira na kamenim ostacima. Mještanin sela Čirkići, Mirsad Seferović, prisjeća se kako se, prije pedesetak godina, kao dijete igrao na ruševinama ovog vjerskog objekta, te da je tada na tom mjestu stajao i dio munare, koja se u međuvremenu, zbog starosti i zuba vremena, sama od sebe urušila. Seferović smatra kako bi se o ovome vrijednom spomeniku trebalo povesti računa, a nešto više o samoj džamiji moglo bi se saznati tek kada bi se provela arheološka istraživanja. Kaže kako je građevinac i da ga impresionira način kako se gradio ovaj objekat.

Zanimljivo je kako se stotinjak metara dalje od ovoga mjesta nalaze i ostaci srednjovjekovne kule, od kojih su danas vidljivi tek ostaci temelja, pa se pretpostavlja kako su ova dva objekta prije više stotina godina bili dio jedinstvene cjeline. U narodu ovog kraja i danas živi legenda o tome kako je kula pripadala jednom begu koji je imao golemo imanje te brojne kmetove. Priča kaže kako se beg jednom vraćao s dalekog puta, a s prozora kule uočila ga je kćerka ljepotica koju je ljubomorno čuvao. Kada se nagnula preko prozora, slučajno je oborila jabuku koja je tu stajala i ona je pala pred noge kmeta koji je krenuo da prihvati uzde begovog konja. Misleći da je jabuku namjeno bacila kmetu, jer joj se sviđa, beg je u bijesu izvadio sablju i njome odsjekao kćerki glavu baš u trenutku kada je ona izašla iz kule u namjeri da mu s ebaci u zagrljaj. Kada je uvidio svoju grešku, beg je u neutješnoj žalosti odlučio da, u znak sjećanja na kćerku jedinicu, izgradi džamiju i turbe. I danas je ispred ostatak objekta vidljiv lijepo urađeni nišan i mještani smatraju kako je na tom mjestu mezar nesretne kćerke.

OSTACI DŽAMIJE OBAVIJENI LEGENDOM

Sanski Most |