OŠTRIJE SUDSKE KAZNE ZA DILERE DROGE

OŠTRIJE SUDSKE KAZNE ZA DILERE DROGE


Ponedjeljak, 13 Novembra, 2017

Narkomanija je problem i pošast modernog doba i u borbi protiv ove negativne pojave, potreban je angažman cijelog društva, a važnu ulogu u pomenutom lancu borbe imaju i sudovi. Općinski sud u Sanskom Mostu pooštrio je politiku sankcija za počinioce krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kaže predsjednik ovog suda, Enes Selman.

Prema njegovim riječima za ova krivična djela u najvećem broju slučajeva izriču se efektivne zatvorske kazne: „U periodu od početka 2016. godine pa do sada ovaj sud je izrekao 9 presuda protiv 10 lica za počinjena krivična djela proizvodnje i stavljanja u promet opojne droge. To jedno od težih krivičnih djela za koje je zaprijećena kazna zatvora od 1 do 10 godina. U tih devet predmeta pet presuda je protiv šest lica u kojima je izrečena efektivna kazna zatvora, dok su četiri uslovne kazne.“, rekao je Selman.

Prema njegovim riječima, ovaj sud procesuira i drugu vrstu krivičnih djela koje se odnose na posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. „Takvih predmeta je bilo više u posmatranom periodu i izrečeno je 34 presude protiv 39 lica od čega su tri presuda efektivne kazne zatvora, dvije novčane kazne i tri kazne u kojima je sankcija zamjenjena alternativnom sankcijom rada za opće dobro, dok su ostale uslovne kazne.“, kazao je Selman.

Prema njegovim riječima, zanimljivo je kako se u velikom broju pomenutih krivičnih djela pred sudovima procesuiraju povratnici u vršenju ovih krivičnih djela. Problem narkomanije je u Sanskom Mostu, kao i u drugim sredinama u BiH, veoma izražen, i potrebno je više pažnje posvetiti ovom društvenom problemu, smatra Selman.

OŠTRIJE SUDSKE KAZNE ZA DILERE DROGE

Sanski Most |