OTVORENA KONFERENCIJA „DJELUJMO ZAJEDNO“

Danas je otvorena 13. po redu međunarodna dvodnevna konferencija pod nazivom „Djelujmo zajedno“ čiji je organizator Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK. Tokom konferencije biće održan niz predavanja o statusu, položaju i pravima lica sa invaliditetom. Kao i svake godine na ovome događaju sudjeluju predstavnici brojnih udruženja koja okupljaju invalidna lica iz Bosne i Hercegovine i regiona, potom predstavnici institucija i organizacija koje se bave pomenutom problematikom, kao i predstavnici lokalnih, kantonalnih i federalnih vlasti. Prisutne je pozdravio načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, te poželio uspješan rad svim učesnicima ovog događaja. Cilj konferencije je da se sagleda današnji status i prava osoba sa invaliditetom, te da se zaključci proslijede nadležnim organima vlasti i institucijama s ciljem poboljšanja statusa ove populacije. Ove godine konferencija se odvija u ozračju akcija nazvane „Uz zid“ koju provodi Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK. Tom akcijom, kako kažu organizatori, želi se ukazati na diskriminatorski i ignorantski odnos aktuelnih vlasti u Unsko sanskom kantonu prema udruženjima i savezima koji okupljaju osobe sa invaliditetom. U sklopu konferencije predviđena su brojna predavanja iz različitih oblasti vezanih za tematiku položaja i života invalidnih osoba . Biće riječi o politici koja se provodi u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini, integraciji djece i omladine sa invaliditetom u društvo, mogućnostima finansijske održivosti organizacija koje okupljaju ovakva lica te o brojnim drugim temama. Konferencija će se baviti i temama o zakonskim okvirima za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u FBiH, dostignutim stečevinama u ovoj oblasti u Evropskoj uniji i drugim temama.

OTVORENA KONFERENCIJA „DJELUJMO ZAJEDNO“

| Sanski Most |