PACIJENTI JOŠ UVIJEK ČEKAJU NA IZGRADNJU LIFTA

PACIJENTI JOŠ UVIJEK ČEKAJU NA IZGRADNJU LIFTA


Utorak, 8 Novembra, 2022

U Općoj bolnici Sanski Most u toku je završna faza realizacije projekta izgradnje lifta koji će služiti za potrebe transporta pacijenata na Interni odjel. Ovaj projekat će značajno unaprijediti rad ove zdravstvene ustanove, obzirom da su se pacijenti na pomenuti odjel fizički prenosili, što je u prošlosti često stvaralo probleme. Prema riječima Asmira Karabega, predsjednika upravnog odbora Opće bolnice, sredstva su osigurana iz novca kojeg su dobili s federalnog nivoa za sanaciju šteta nastalih uslijed korona pandemije. Prema njegovim riječima, izgradnja lifta se nametnula kao prioritet. Kao i druge zdravstvene ustanove i Opća bolnica se susreće s nizom problema u svome radu, međutim i pored toga uspjeva da opstane i funkcioniše. Za pacijente s područja Sanskog Mosta i Ključa, bolnica ima veliki značaj što se pokazalo nebrojeno puta do sada. Zahvaljujući sredstvima koje će ova ustanova dobiti s nivoa Federacije BiH u sklopu programa sanacije dugovanja zdravstvenih ustanova, planira se realizacija niza projekata, modernizacija i nabavka medicinske opreme.

PACIJENTI JOŠ UVIJEK ČEKAJU NA IZGRADNJU LIFTA

Sanski Most |