PISMO NAMJERE O IZGRADNJI TERMOELEKTRANE

PISMO NAMJERE O IZGRADNJI TERMOELEKTRANE


Petak, 1 Novembra, 2019

Kineska kompanija „China Energy Engineering Corporation Limited International Company“ i preduzeće „Lager“ iz Posušja, poslali su općinskim vlastima u Sanskom Mostu pismo namjere kojim iskazuju interes za izgradnju termoelektrane na području ove općine. S ovim pismom jučer su upoznati i vijećnici Općinskog vijeća, a kako bi se što bolje informisali u vezi ovog projekta zakazana je njegova prezentacija koja će se održati 8. novembra ove godine u sali općinske vijećnice. Navodi se kako je riječ o potencijalnoj investiciji od 2.300.000.000 maraka, te da bi to bila najveća investicija u energetski sektor na području cijele jugoistočne Evrope. U pomenutom pismu namjere se ističe kako je glavni investitor projekta pomenuta kineska kompanija koja je jedan od vodećih međunarodnih konglometarata za energetski inžinjering, te poznati brend u industriji energetike u Kini i širom svijeta. Njihov partner u projektu je kompanija „Lager“, regionalni lider u prodaji građevinskih strojeva i rudarske opreme, koja je pored toga i nosilac koncesionog prava na eksploataciju uglja s ugljenokopa „Zlauša“, pored Sanskog Mosta. Navodi se kako je urađena studija finansijske isplativosti prema kojoj je planirana izgradnja termoelektrane Kamengrad kapaciteta dva bloka po 350 megavata snage. Procjene su kako rezerve mrkog uglja na širem području Sanskog Mosta iznose oko 400 miliona tona. Navodi se kako je Vlada FBIH prije tri godina donijela odluku o izgradnji termoelektrane „Kamengrad“ kao strateškog projekta u oblasti elektroenergetskog sektora. Pored navedene lokacije u selu Kamengrad, kako se navodi, kao potencijalno mjesto za izgradnju razmatra se i lokacija Stupa, u blizini Straog Majdana. U ovome pismu se također napominje, da je nedavno Vlada Republike Srpske raspisala javni poziv za odabir strateškog partnera za izgradnju energetskih objekata na području tog entiteta, te da je susjedna opština Oštra Luka iskazala interes za izgradnju takvog objekta na području naselja Koprivna u neposrednoj blizini entietske granice između te i općine Sanski Most. Termoelektrana bi zapošljavala 130 radnika u operativnom dijelu, a u sektoru održavanja i administracije još oko 125 osoba, te bi ukupan broj zaposlenih bio 255 radnika. U procesu izgradnje kompleksa angažiralo bi se desetostruko više radnika, što bi donijelo socijalne i ekonomske benefite za lokalnu zajednicu. Po pitanju emisije štetnih plinova investitor garantira ugradnju tehnologije koja će ispunjavati najviše svjetske ekološke standarde. Također, u pismu se govori i o perspektivi tržišta električne energije, te se navodi kako će potražnja za njom u Bosni i Hercegovini u narednih deset godina porasti za 25 posto. Obzirom da su energetski kapaciteti u BiH sagrađeni sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, sadašnji kapaciteti ne mogu odgovoriti na pomenute potrebe što će dovesti do znatnog povećanja uvoza električne energije po znatno višim cijenama u odnosu na one koje mogu ponuditi domaći proizviđači. Također, analizira se i situacija na drugim tržištima, pa se navodi kako zemlje u regionu imaju veliku potražnju za električnom energijom, koja će rasti, a pominje se i Italija kao jedno od budućih perspektivnih tržišta zbog izgradnje podmorskog dalekovoda prema toj zemlji. Kada se radi o snabdjevanju ugljem, planirana je njegova eksploatacija s ugljenokopa Zlauša i procjene su kako tamo postoje dovoljne količine za narednih 78 godina. U proizvodnom procesu bi se koristio i dolomit, čime bi se stvorile dovoljne količine nusprodukta za proizvodnju sintetičkog gipsa i cementa te se tako uvećavaju mogući ekonomski benefiti za lokalnu zajednicu. Na kraju pisma se navodi kako će za sve naredne aktivnosti i informacije investitori osigurati sve potrebne kapacitete kako bi se javnost Sanskog Mosta i Unsko sanskog kantona detaljno informisala o svim aspektima ovoga projekta. Njegovu prezentaciju predstavnici investitora će organizovati za općinske vijećnike 8. novembra u sali Općinske vijećnice. Podsjećamo da je Općinsko vijeće u maju prošle godine na svojoj sjednici razmatralo projekat termoelektrane i da je tada donesen zaključak da se sve buduće aktivnosti oko tog projekta ne mogu provoditi bez aktivnog učešća i saglasnosti Općinskog vijeća i građana Sanskog Mosta.

PISMO NAMJERE O IZGRADNJI TERMOELEKTRANE

Sanski Most |