PLANIRA SE POSADITI 1000 STABALA

PLANIRA SE POSADITI 1000 STABALA


Petak, 15 Oktobra, 2021

U okviru Inicijative za zeleniju i održivu budućnost Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) danas je na nasipu pored rijeke Sane posađeno prvih deset od hiljadu planiranih stabala koja će u narednom periodu biti posađena na području Sanskog Mosta. Simboličnom ceremonijom sadnje nekoliko sadnica drveća na lokalitetu Jezernice, koja je organizovana od strane Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Vlada Švicarske, zajedno sa općinom Sanski Most, danas je obilježena Sedmica smenjenja rizika od katastrofa. Akciji su se pridružili učenici Srednje poljoprivredne škole „Sanus futurum“, koji su izvršili sadnju stabala. Ova aktivnost se sprovodi u okviru implementacije Inicijative za zeleniju i održivu budućnost, kojom se planira sadnja preko 1000 sadnica drveća na području općine Sanski Most. Ovome događaju su prisustvovali Faris Hasanbegović načelnik općine Sanski Most, predstavnici UN agencija uključenih u realizaciju programa, te predstavnici lokalnih vlasti općine Sanski Most. Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, u vrijednosti od 8,4 miliona KM finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode UN agencije: UNDP , UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO. Cilj zajedničkog programa je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda. Program stavlja poseban naglasak na poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa, kao i na afirmaciju procesa strateškog planiranja informiranog rizicima, s naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva.

PLANIRA SE POSADITI 1000 STABALA

Sanski Most |