POČELA PRVA FAZA IZGRADNJE VODOVODA ZDENA-KAMENGRAD

POČELA PRVA FAZA IZGRADNJE VODOVODA ZDENA-KAMENGRAD


Petak, 12 Maja, 2017

Započeli su radovi u sklopu prve faze izgradnje Vodovoda Zdena – Kamengrad, kojim se predviđa spajanje postojeće vodovodne mreže i nekoliko lokalnih vodovoda sa ovog područja na gradskivodovod. Ovaj infrastrukturni projekat zajednički realizuju općina Sanski Most i Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“.

Ovaj kapitalni infrastrukturni projekat predviđen je da se radi u dvije faze, a radovi se trenutno izvode pored regionalnog puta R 405 koji prolazi kroz ovo područje. Trenutnim radovima predviđeno je postavljanje cjevovoda u dužini od 2844 metara, ukupna vrijednost investicije iznosi oko 188 000 konvertibilnih maraka, a općina je u cjelosti obezbijedila sredstva sa viših nivoa vlasti. Izvođač radova je firma „ŠF Inženjering“ iz Tuzle, rok za izvođenje radova je 45 dana te se očekuje da svi radovi budu okončani u prvoj polovini juna. Radove su obišli načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović, i kantonalni zastupnik Sanel Mahić

. Ovom prilikom istaknuto je da se radi o veoma značajnom projektu za mještane ovih naselja, koji ima za cilj poboljšati vodosnabdjevanje i omogućiti svim korisnicima da u svojim domaćinstvima koriste zdravu i kvalitetnu vodu. Također, Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ će sa svoje strane postaviti drugi krak cjevovoda u dužini od oko 1500 metara, kojim će se osigurati direktan vodovodni priključak planiranog cjevovoda sa izvorištem Zdena. Prvom fazom radova bila bi završena tek polovina planiranih radova na projektu izgradnje vodovoda Zdena – Kamengrad. U konačnici, projektom se predviđa postavljanje cjevovoda u dužini od preko 8 hiljada metara, izgradnja pumpne stanice i rezervoara za vodu, čime bi na kraju postojeći lokalni vodovodi bili spojeni na gradski vodovod, te na taj način oko osam hiljada domaćinstava sa šireg kamengradskog područja i okolnih sela imali bi uredno napajanje vodom sa gradskog vodovoda i fabrikom pitke vode „Zdena“.

POČELA PRVA FAZA IZGRADNJE VODOVODA ZDENA-KAMENGRAD

Sanski Most |