POČELI RADOVI NA REGULACIJI KORITA RIJEKE MAJDANUŠE

POČELI RADOVI NA REGULACIJI KORITA RIJEKE MAJDANUŠE


Ponedjeljak, 15 Juna, 2020

Na području Novog Naselja u toku su radovi na čišćenju i uređenju vodotoka rijeke Majdanuše. Radi se o još jednom projektu kojeg implementira Općinska služba civilne zaštite. Usljed porasta vodostaja često na ovom lokalitetu dolazi do izlijevanja rijeke i plavljenja objekata nizvodno od ove lokacije, a kako bi se umanjili pomenuti negativni efekti, projektom se u prvoj fazi radova planira čišćenje korita rijeke, te izgradnja odbrambenog zida. Općina Sanski Most posljednjih godina sprovodi mnogobrojne aktivnosti u sklopu prevencije i borbe protiv poplava, a ovakvi i slični slični projekti trebalo bi da umanje rizik i štete od poplava koje svake godine pričinjavaju velike probleme lokalnim stanovnicima.

Kako nas je upoznao Said Ramić, načelnik Općinske službe civilne zaštite, ovo je prva faza projekta, a isti radovi koji će se izvoditi nizvodno od ove lokacije, predviđeni su i u drugoj fazi. Prema njegovim riječima višestruka je korist ovog projekta, kako za mještane čije se kuće nalaze u neposrednoj blizini, tako i za poljoprivrednike obzirom da se radi pretežno o poljoprivrednom zemljištu. Na ovome dijelu svoga toka Majdanuša često napušta korito i plavi okolno zemljište kao i stambene objekte, što mještanima svake godine pričinjava velike probleme.

POČELI RADOVI NA REGULACIJI KORITA RIJEKE MAJDANUŠE

Sanski Most |