POČEO UPIS DRVA ZA PENZIONERE

Udruženje penzionera općine Sanski Most i ove je godine osiguralo za svoje članove mogućnost nabavke ogrjevnog drveta na rate za narednu godinu, a koje će na osnovu ugovora isporučiti „Šumarija“ Sanski Most. S tim u vezi nedavno je i počeo upis drva u sanskom udruženju penzionera. Prema riječima Ismeta Seferovića, predsjednika udruženja, za očekivati je da će isporuka ogrijevnog drveta za sanske penzionere u 2020. godini biti izvršena u onoj mjeri u kojoj je Udruženje penzionera Sanski Most i planiralo. Razlog tome je nedavni sastanak Izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera USK, na kojem je utvrđen novi koeficijent u raspodjeli ogrjevnog drveta za sva općinska udruženja na području kantona, a kojim će sanskom udruženju biti isporučena veća količina nego ranijih godina. Nova raspodjela je prilagođena broju članstva, te se u udruženju nadaju da će slijedeće godine svi penzioneri dobiti onu količinu drveta koju su prijavili. Upis se vrši u prostorijama udruženja svakog radnog dana, i trajaće do 15. decembra ove godine, a prilikom upisa obavezno je posjedovanje posljednjeg čeka od penzije i lične karte.

POČEO UPIS DRVA ZA PENZIONERE

| Sanski Most |