POČETAK ASFALTIRANJA U NASELJU BARE

POČETAK ASFALTIRANJA U NASELJU BARE

U toku su radovi na rekonstrukciji saobraćajnice u naselju Bare. Nakon pripremnih aktivnosti, danas su položeni prvi metri asfalta, dok se završetak svih radova očekuje u narednih nekoliko dana. Radovi u ovom naselju, sprovode se u okviru realizacije druge faze FERP Projekta, koji ima za cilj da sve saobraćajnice na području općine, koje su oštećene tokom poplava u maju 2014. godine, budu u potpunosti rekonstruisane. Spomenimo da je u okviru istog projekta juče asfaltirana Ulica Muse Ćazima Ćatića, dok se istovremeno odvijaju radovi na rekonstrukciji Stanične ulice. U sklopu pomenute druge faze, u ovoj godini planirana je realizacija ukupno osam projekata, a uskoro će uslijediti radovi i na ostalim sobraćajnicama koje su obauhvaćene pomenutim projektom.

POČETAK ASFALTIRANJA U NASELJU BARE

| Sanski Most |