POČETAK SANACIJE STANIČNE ULICE

Ovih dana u centru grada počela je sanacija Stanične ulice. Radovima u ovoj ulici, koja je u posljednje vrijeme bila u veoma lošem stanju, nastavljena je realizacija FERP Projekta, koji ima za cilj da sve saobraćajnice na području općine, koje su oštećene tokom poplava u maju 2014. godine, budu u potpunosti rekonstruisane. Pomenutim radovima u Staničnoj ulici, predviđa se modernizacija i dodatno uređenje javnih površina, čime će ovaj prostor koji se nalazi u samom centru grada, poprimiti sasvim nov i funkcionalan izgled. Kako nas je upoznao Ernad Seferović, menadžer projakta, prema idejnom tehničkom rješenju kojeg su izradile nadležne službe, radovi koji se trenutno izvode predviđaju totalnu rekonstrukciju ove ulice, izgradnju trotoara i dodatnih parking mjesta, kao i uređenje zelenih površina. Također, projektom je predviđena i sanacija, odnosno asfaltiranje drugog dijela ulice, koji prolazi pored sportkog igrališta DTV Partizan, te uređenje izlaza i spajanje sa Bulevarom 7. korpusa. Sanacija ove ulice odvija se u sklopu realizacije druge faze FERP Projekta, kojim se u narednom periodu planira nastavak radova na sanaciji putne infrastrukture, oštećene za vrijeme majskih poplava od prije tri godine. U sklopu pomenute druge faze, pored radova u Staničnoj i Ulici Muse Ćazima Ćatića koji su u toku, predviđena je i rekonstrukcija asvaltne površine u naselju Bare, zatim Ulici Meše Selimovića, te na saobraćajnicama u Trnovi, Krkojevcima, dionici Hrustovo -Kljevci, a planirana je i sanacija klizišta na lokalnom putu Vrhpolje, u zaseoku Hodžići. Inače, samo u prvoj fazi FERP Projekta, u prošloj godini izvršena je sanacija sedam kilometara saobraćajnica na području sanske općine. Podsjećamo, sredstva za pomenute radove obezbijeđena su putem kredita Svjetske banke koji se realizira preko Federalnog ministarstva poljoprivrede, a koja će namjenski biti utrošena na projektima sanacije šteta koje su pričinjene na području općine Sanski Most tokom katastrofalnih poplava u maju 2014. godine.

POČETAK SANACIJE STANIČNE ULICE

| Vijesti |