POČINIOCE POŽARA OČEKUJU OŠTRE SANKCIJE

POČINIOCE POŽARA OČEKUJU OŠTRE SANKCIJE


Srijeda, 11 Aprila, 2018

Nastupanjem toplijih dana i početkom sezone izvođenja poljoprivrednih radova učestala je pojava šumskih požara na području cijelog Unsko sanskog Kantona, pa tako i općine Sanski Most. Šumski požari svake godine pričinjavaju velike materijalne štete što je bio razlog da danas sastanak održe predstavnici nadležnih instuticija.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Civilne zaštite i vatrogasne jedinice koja djeluje u sklopu ove općinske službe, kao i predstavnici policije i preduzeća „Unsko sanske šume“. Dogovoreno je da se pojačaju mjere nadzora i prevencije kada je riječ o paljenju vatre na otvorenom, kao i da se prema počiniocima požara primjenjuju najoštrije zakonske sankcije. Paljenje korova i starog raslinja bez nadzora, najčešći je uzrok širenja požara i nanošenja šteta na privatnim objektima i imovini, kao i na šumskom bogatstvu.

Nekontrolisana vatra velika je opasnost po sigurnost i živote ljudi, pa iz policije i vatrogasnih službi apeluju na građane da s posebnim oprezom i pod stalnim nadzorom vrše eventualno paljenje korova prilikom čišćenja poljoprivrednih parcela. Šumski požari svake godine uzrokuju velike materijalne štete koje je teško nadoknaditi. Paljenje korova i drugog zapaljivog materijala potrebno vršiti samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati uz poduzimanje svih mjera prevencije što podrazumijeva pripremu sredstava za gašenje vatre u slučaju nekontrolisanog širenja.

Za svjesno ili nesvjesno izazivanje požara zakon je predvidio određene sankcije, prekršajne i krivične. Kada je riječ o prekršajnim kaznama one se kreću i do 700 maraka, dok krivične radnje poduzimaju nadležna policijska tijela i tužilaštvo.

 

 

 

 

POČINIOCE POŽARA OČEKUJU OŠTRE SANKCIJE

Sanski Most |