PODIZANJE NASADA PITOMOG KESTENA

Poljoprivredni proizvođači na području Unsko-sanskog kantona sve su zainteresovaniji za sadnju platažnog pitomog kestena, a u cilju uzgoja ove kulture Općina Sanski Most će ove godine izdvojiti 24 hiljade maraka. Prema riječima predstavnika Udruženja voćara „Zelenika“, Enesa Kobašlića, ideja se rodila među njihovim članovima koji smatraju kako je uzgoj plantažnog kestena dugoročno pesrpektivna i profitabilna djelatnost. Dodaje kako plantažni kesten, za razliku od šumskog nema prirodnih neprijatelja, ne obolijeva od raka korijena niti ga napadaju ose šiškarice koje su desetkovale kestenove šume na ovim prostorima u poslednjih nekoliko godina. „Sanski voćari su zainteresovani za ovu kulturu i jedina prepreka je cijena sadnica, koje su skupe, pa se malo ljudi odlučuje. Međutim, uz podršku lokalnih vlasti i međunarodnih organizacija, koja nam je obećana, plaćali bi jednu trećinu vrijednosti jedne sadnice koja košta oko 30 eura“, kaže Kobašlić. Područje Unsko sanskog kantona je izuzetno povojno za rast i uzgoj kestena, a doskora se on nije plantažno uzgajao. U poslednjoj deceniji šume kestena na ovim područjima su desetkovane zbog pojave i djelovanja raznih štetnika, što je veliki problem. Osim Sanskog Mosta, plantaže pitomog kestena su podignute i na području Velike Kladuše i Bužima gdje su takve aktivnosti pomognute od strane međunarodnih organizacija koje podstiču poljoprivrednu proizvodnju.

PODIZANJE NASADA PITOMOG KESTENA

| Vijesti |