PODJELA PREHRAMBENIH PAKETA SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA

PODJELA PREHRAMBENIH PAKETA SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA


Utorak, 4 Oktobra, 2022

Na području općine Sanski Most počela je podjela prehrambenih paketa socijalno ugroženim građanima. Realizacija ovih aktivnosti sprovodi se u s kladu sa Uredbom Vlade Federacije BiH za pomoć stanovništvu, a koja je donesena usljed inflacije i rasta potrošačkih cijena. Pakete je osigurala Federalna direkcija robnih rezervi, na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a za podjelu je zadužen Crveni križ, kojem je Centar za socijalni rad dostavio spisak najugroženijih socijalnih kategorija, na osnovu kojeg je izvršena podjela. U Sanskom Mostu podijeljeno je 130 prehrambenih paketa, koji su kategorisani u tri vrste na osnovu broja članova u domaćinstvu. Tako je prva kategorija do 3 člana porodice, druga do pet članova i treća kategorija od 5 i više članova porodice. Paketi sadrže osnovne životne namirnice, i bitno je naglasiti da je ovo prvi ciklus podjele paketa, koji je završen, dok će drugi ciklus podjele uslijediti u novembru mjesecu, o čemu će korisnici socijalne pomoći biti obaviješteni.

PODJELA PREHRAMBENIH PAKETA SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA

Sanski Most |