PODJELA START-UP PAKETA ZA SANSKE PČELARE

Udruženje pčelara „Sana med“ iz Sanskog Mosta i u ovoj godini nastavlja sa realizacijom veoma značajnih projekata vezanih za razvoj počelarstva na ovom području, kroz koje se nastoji pomoći pčelarima kako bi njihova djelatnost bila održiva i konkurentna na tržištu. Jedan od tih projekata je i podjela start-up paketa za pčelare, koji se raelizuje u saradnji sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD) i općinom Sanski Most. U projekat je uključeno 40 članova udruženja, a njegova vrijednost je oko 42. 000 konvertibilnih maraka. Projekt je finansijski podržan od strane IFAD-a sa 40 % od ukupne vrijednosti projekta, općina Sanski Most putem Programa novčanih podrški za poljoprivredu učestvuje sa 30 %, a preostalih 30 % su sredstva krajnjih korisnika. Prema riječima predsjednika udruženja „Sana med“ Asmira Lišančića, u prvoj fazi implementacije projekta danas je izvršena podjela start-up paketa za 20 pčelara, dok će u drugoj fazi u mjesecu julu biti izvršena isporuka preostalog dijela.

Radi se o veoma značajnom projektu koji će pčelarima biti od velike koristi, obzirom da se u jednom paketu nalazi sva neophodna oprema za za bavljenje pčelarstvom. Pored prateće opreme, svi korisnici su dobili i po 5 pčelinjih društava sa pčelama, koja će pčelarima biti na raspolaganju kako bi pojačali postojeće pčelinjake ili formirali nove. Udruženje pčelara „Sana med“ bilježi stalni rast članova, zbog čega važi za jedno od organizovanijih udruženja na području općine ali i šire, i koje uspješno sarađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama na mnogobrojnim projektima na unapređenju i razvoju pčelarstva.

PODJELA START-UP PAKETA ZA SANSKE PČELARE

| Vijesti |