PODRŠKA LIKOVNIM UMJETNICIMA

PODRŠKA LIKOVNIM UMJETNICIMA

 

Načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, primio je u svome kabinetu likovne stvaraoce koji žive i rade na prostoru naše općine. Razgovor se vodio oko podrške lokalnih vlasti kulturnom životu i načinima kako da se on podrigne na jedan viši nivo. Razgovor je protekao u lijepoj i prijatnoj atmosferi, a načelnik Hasanbegović je ovom prilikom istakao kako su likovni umjetnici i uopće kulturni radnici ti koji daju pečat i oplemenjuju život u jednoj lokalnoj zajednici. Ovom prilikom istaknuta je opredjeljenost da lokalne vlasti materijalno pomognu likovne stvaraoce i da se u narednom periodu intenziviraju aktivnosti vezane za izložbe i kulturna dešavanja obzirom na skori početak manifestacije „Ljeto na Sani 2017“. Također, razgovarano je i o mogućnosti da se oformi općinsko udružennje likovnih umjetnika i kulturnih stvaralaca kako bi se sva dešavnja vezana za kulturu organizirala na mnogo bolji i efikasniji način, a lokalne vlasti su čvrsto opredjeljene da pomognu u tom pravcu, rečeno je na ovom sastanku.

PODRŠKA LIKOVNIM UMJETNICIMA

Sanski Most |