PODRŠKA OPĆINE LOKALNIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

PODRŠKA OPĆINE LOKALNIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA


Petak, 1 Novembra, 2019

U kabinetu općinskog načelnika, danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa četiri privredna subjekta sa područja općine Sanski Most, koja su na osnovu raspisanog javnog poziva stekli pravo na dodjelu podsticajnih stredstava za potrebe nabavke novih mašina i opreme. Ova aktivnost dio je MEG Projekta – općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja, kojeg provodi UNDP u saradnji sa općinom Sanski Most. S tim u vezi, općina Sanski Most je u ovogodišnjem budžetu planirala posebnu podsticajnu liniju za nove investicije u privrednom sektoru, koja se realizuje kroz sufinansiranje nabavke novih mašina i opreme za potrebe privrednih subjekata. Dodjela sredstava i odabir aplikanata izvršen je na osnovu javnog poziva, a nakon okončane procedure izvršen je odabir četiri privredna subjekata s kojima je općinski načelnik Faris Hasanbegović potpisao ugovore. Ukupna planirana sredstva za ovu namjenu iznose 80.000,00 KM, od kojih je općina Sanski Most iz budžeta izdvojila 40. 000, a preostali dio je osiguran kroz učešće u MEG Projektu kojeg provodi UNDP. Pored toga, neophodno je i finansijsko učešće aplikanta, s najmanje 50 posto od ukupne vrijednosti projekta s kojim je aplicirao.

Danas su potpisani ugovori sa predstavnicima četiri privredna subjekta, kojima je dodijeljeno po 10. 000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku. Obzirom da nisu utrošena sva sredstva planirana za ovu namjenu, uskoro će uslijediti raspisivanje novog javnog poziva. Inače, općina je do sada u nekoliko navrata zajedno sa privrednim subjektima i kroz projekte međunarodnih organizacija, učestvovala u dodjeli podsticajnih sredstava koja su se odnosila na otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje novih radnika, a ovo je prvi put da općina Sanski Most na ovaj način, kroz nabavku novih mašina i opreme, pomaže privredne subjekte.

PODRŠKA OPĆINE LOKALNIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Sanski Most |