PODRŠKA OSOBAMA S INVALIDITETOM

PODRŠKA OSOBAMA S INVALIDITETOM


Utorak, 19 Oktobra, 2021

Već dugi niz godina u Sanskom Mostu djeluje Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize koje na razne načine pomaže svojim članovima. Tako je za potrebe svoga člana, Saida Mešića, pomenuto udruženje nabavilo električni kućni lift koji će se instalirati u Mešićevom domu, te će mu omogućiti lakše penjanje na sprat. Prema riječima Refika Ibragića, predsjednika Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, pomenuti lift je nabavlljen u saradnji s kantonalnim udurženjem koje okuplja i brine o potrebama invalidnih lica na području Unsko sanskog kantona. Pomenuto sansko udruženje danas broji 36 članova i provodi razne aktivnosti na planu poboljšanja životnih uslova, te socijalno ekonomskog položaja invalidnih lica na području Općine Sanski Most.

PODRŠKA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Sanski Most |