PODRŽIMO AKCIJU „KRAJIŠKO SRCE ZA SREBRENICU“

PODRŽIMO AKCIJU „KRAJIŠKO SRCE ZA SREBRENICU“


Utorak, 4 Maja, 2021

Pčelari sa područja Unsko-sanskog kantona u martu mjesecu pokrenuli su zajedničku humanitarnu akciju za prikupljanje pomoći povratnicima u Srebrenicu, koja će trajati do 15. maja ove godine, do kada se mogu javiti svi zainteresovani donatori koji žele dati doprinos ovoj humanoj misiji. Savez pčelara Unsko sanskog kantona, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pokrenuo je akciju „Krajiško srce za Srebrenicu“. Cilj ove akcije je pomoć u održivom povratku kroz razvoj pčelarstva u Srebrenici. U akciju se uključilo i Udruženje „Sana med“ iz Sanskog Mosta, a prema riječima Asmira Lišančića, predsjednika tog udruženja, planirano je da se donacijom pčelinjih društava, rojeva i opreme pomogne povratnicima u Srebrenici kada se radi o razvoju pčelarstva. Sva oprema dostavlja se na adresu udruženja. Savez pčelara USK pozvao je pčelare ali i sve zanteresovane građane, koji to mogu, da pored donacije pčelarske opreme, i na druge načine pomognu ovu humanu akciju. Donirati se mogu i novčana sredstva na žiro račun Saveza pčelara USK, na broj 338 520 220 827 47 49 kod Unicredit banke, sa naznakom: „za akciju Srebrenica“. Ova akcija koja je pokrenuta u martu odvijaće se još do polovine maja, kada će sva prikupljena pomoć biti isporučena povratnicima u Srebrenici koji se bave pčelarskom proizvodnjom.

PODRŽIMO AKCIJU „KRAJIŠKO SRCE ZA SREBRENICU“

Sanski Most |