POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI TURIZMA

POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI TURIZMA


Četvrtak, 14 Jula, 2022

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona  od 12.07.2022.godine do daljnjeg vršit će pojačane inspekcijske nadzore iz nadležnosti tržišno,turističko-ugostiteljske inspekcije, odnosno kod subjekata nadzora kontrolisat će primjenu Zakona o turizmu USK. Stoga, a s ciljem preventivnog djelovanja,  pozivamo pravna i fizička lica koja pružaju turističke usluge smještaja i druge turističke usluge na području svih 8 općina/gradova Unsko-sanskog kantona  da  u skladu sa Zakonom o turizmu izvrše svoju obavezu plaćanja boravišne takse,odnosno da  redovno  vrše registraciju gostiju  putem jedinstvenog sistema za prijavu i odjavu gostiju. Također, važno je istaći da će svi subjekti za koje se tokom inspekcijskog nadzora utvrdi da pružaju usluge bez rješenja nadležnog organa, biti sankcionisani, odnosno, u skladu sa članom 78. Zakona o turizmu USK, istima će nadležni inspektori,uz prekršajnu prijavu, zabraniti pružanje turističkih usluga. Ove aktivnosti imaju za cilj sistemsko uređenje oblasti turizma na području našeg kantona, pa subjekte nadzora pozivamo na dosljednu primjenu Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona  kako ne bi bili predmet represivnog djelovanja inspekcijskog organa, stoji u saopćenju.

POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI TURIZMA

Sanski Most |