POKRENUT PROCES REVIZIJE STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA

Općina Sanski Most je pokrenula proces revizije Strategije lokalnog razvoja, a odluka o pokretanju postupka usvojena je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća. Inače, riječ je dugoročnom strateškom dokumentu za period od 2014. do 2023. godine, koji u sebi sadrži razvojne planove iz domena ekonomskog i društvenog razvoja, te zaštite životne sredine. Strategija razvoja općine Sanski Most predstavlja ključni planski dokument lokalne politike, na osnovu kojeg je baziran lokalni razvoj cjelokupne zajednice, uz definiran plan implementacije te finansijsku konstrukciju. Ovim strateškim dokumentom u podjednakoj mjeri obuhvaćen je razvoj ekonomske, društvene i okolišne sfere, na način da su kroz stratešku platformu identificirani realni strateški ciljevi, čija će provedba osigurati ujednačen i harmoniziran razvoj lokalne zajednice, uz maksimalnu uključenost predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora, s naglaskom na društveno marginalzirane kategorije. Postojeća strategija razvoja općine Sanski Most usvojena je 2014. godine, uz podršku UNDP-a kroz projekat Integriranog lokalnog razvoja, a istim dokumentom predviđena je i revizija strateškog plana nakon isteka srednjoročnog perioda od 5 godina. Prema riječima Amera Mezetovića, koordinatora u procesu izrade strategije, najprije će se uraditi analiza trenutnog stanja i raspoloživih kapaciteta lokalne zajednice u cjelokupnom postupku, a nakon toga formiraće se radni tim koji će biti zadužen za reviziju. Obzirom da se radi o dugoročnom dokumentu na period od 10 godina, evidentno je da su u međuvremenu nastale određene promjene na terenu, koje će biti neophodno uvažiti, odnosno uskladiti strategiju loklanog razvoja sa trenutnim potrebama lokalne zajednice, ali i sa strateškim dokumentima s viših nivoa vlasti. Sve dok se ne provede postupak revizije strategije, na snazi će biti Plan implementacije strategije loklanog razvoja općine Sanski Most za period 2020.-2022. godina, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.

POKRENUT PROCES REVIZIJE STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA

| Vijesti |