POLICIJA KAŽNJAVA GRAĐANE KOJI KRŠE NAREDBE

Pripadnici policije u Unsko sanskom kantonu od jučer kontrolišu da li se građani pridržavaju odluke Federalnog štaba Civilne zaštite o zabrani kretanja u periodu od 18 do 5 sati, potvrdio je za RTV „Sanu“ portparol MUP-a USK, Ale Šiljdedić. „Pored zadataka kontrole lica koja se trebaju nalaziti u samoizolaciji, ovih dana provodimo kontrole da li se poštivaju naredbe koje se odnose na zabranu kretanja svim građanima u periodu od 18 do 5 sati, kao i zabranu koja se odnosi na osobe mlađe od 18, odnosno starije od 65 godina. Broj lica u samoizolaciji u USK je trenutno 1652, iako se ona neprestano mijenja, a policija je evidentirala 27 osoba koja se ne pridržavaju naredbi i pravila. Takve osobe su prijavljene nadležnoj inspekciji i oni će prema njima preduzimati mjere iz njihove nadležnosti“, istakao je Šiljdedić. Prema njegovim riječima, policija je sinoć evidentirala 12 osoba koje su prekršile naredbu o zabrani kretanja i protiv njih su poduzete zakonom propisane mjere. Kada je riječ o osobama koje su zaposlene ili se opravdano moraju kretati u periodu koji je obuhvaćen zabranom, Šiljdedić je istakao kako takve osobe morajhu od poslodavac dobiti odgovarajuće potvrde. Propisane sankcije prema licima koja budu kršila naredbe o zabrani kretanja su od 500 do 1.500 maraka, odnosno, za roditelje ili staratelje maloljetnika koji počini prekršaj od 400 do 1200 maraka, uz napomenu da će prema onima koji budu zatečeni u prekršaju i nastave sa vršenjem istog, odnosno, eventualno odbiju da postupe po zakonitom naređenju policijskog službenika biti primjenjena mjera lišenja slobode.

POLICIJA KAŽNJAVA GRAĐANE KOJI KRŠE NAREDBE

| Vijesti |