POMOĆ OPĆINAMA U UNAPREĐENJU SISTEMA RANOG UPOZORAVANJA NA POPLAVE

POMOĆ OPĆINAMA U UNAPREĐENJU SISTEMA RANOG UPOZORAVANJA NA POPLAVE


Petak, 23 Februara, 2018

Projekt “Pomoć općinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SAFE”, koji je fokusiran na općine Sanski Most i Oštra Luka, budući da su ove dvije općine bile naročito pogođene majskim poplavama iz 2014. godine, doprinijet će boljoj i bržoj reakciji na eventualne buduće poplave. Rečeno je to uoči seminara održanog u Sarajevu u okviru projekta koji finansira Evropska unija instrumentom pretpristupne pomoći (IPA), a implementira ga Centar za sigurnosne studije (CSS).

Projekt je započeo u martu prošle godine, a vrijeme njegove implementacije je 12 mjeseci. Dizajniran je na način da podrži oporavak općina Sanski Most i Oštra Luka od majskih poplava iz 2014. godine te da unaprijedi nivo opremljenosti sistema za rano upozoravanje od prirodnih katastrofa. Direktor CSS-a Denis Hadžović izrazio je nadu da su svojim aktivnostima uspjeli poboljšati situaciju u spomenutim općinama da se što prije oporave od posljedica poplava. Također je kazao da se nada da će oprema donirana općinama kroz ovaj projekt EU omogućiti bolju prevenciju i zaštitu u slučajevima eventualnih prirodnih katastrofa, a da će seminarima, koje organiziraju u okviru projekta, podići svijest svih učesnika o ovom problemu. Štete i gubici u Sanskom Mostu procijenjeni su na oko 11 miliona KM, što je otprilike godišnji budžet općine.

Načelnik ove općine Faris Hasanbegović napomenuo je da je četiri godine nakon poplava u Sanskom Mostu urađeno mnogo na sanaciji onoga što je za ovu općinu predstavljalo najveći problem, a to je rušenje više od 2.500 porodičnih kuća, uništavanje više od 3,5 km lokalne infrastrukture te 1.500 hektara poljoprivrednog zemljišta. – Gotovo 80 posto toga sanirano je sredstvima EU te sredstvima mnogih prijateljskih zemalja, kao što su Turska, Italija, Švedska, Švicarska, ali i Vlade Federacije BiH – naglasio je.

Ukazao je na činjenicu da će Sanski Most, kao grad koji ima devet rijeka, uvijek biti ugrožen tako da će se uvijek morati nositi s potencijalnim opasnostima od poplava. – Oprema koje će naša civilna zaštita i vatrogasna služba dobiti kroz ovaj projekt zasigurno će unaprijediti njihovu mogućnost da brže reagiraju te da naši građani budu sigurniji – zaključio je. Šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju (Delegacija EU) Gianluca Vannini kazao je da je u toku treća faza pomoći EU područjima ugroženim poplavama iz 2014. godine, a to je podrška općinama Sanski Most i Oštra Luka u razvoju prevencije posljedica od poplava.

Zaključio je da je prevencija možda i najvažniji aspekt te poručio da će EU nastaviti sa svojom podrškom i zajedničkim radom na unapređenju zaštite od poplava.

POMOĆ OPĆINAMA U UNAPREĐENJU SISTEMA RANOG UPOZORAVANJA NA POPLAVE

Sanski Most |