POMOĆ OPĆINE U SANACIJI ŠTETA NASTALIH USLJED PRIRODNIH NEPOGODA


Četvrtak, 31 Maja, 2018

Općinski načelnik Faris Hasanbegović potpisao je ugovore o dodjeli jednokratne novčane pomoći građanima čiji su stambeni objekti oštećeni tokom nedavnih vremenskih nepogoda koje su zadesile općinu Sanski Most. Ugovori o dodjeli novčane pomoći potpisani su sa ukupno 24 korisnika, a za ove potrebe iz općinskog budžeta izdvojen je novčani inos od 22. 155 konvertibilnih maraka.

Općinsko vijeće je nedavno usvojilo odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći licima i domaćinstvima koja su pretrpjela štetu na stambenim jedinicama usljed vremenskih nepogoda, kao što su poplave, vjetar i snijeg, a koje su tokom prošle i ove godine zadesile općinu. Raspodjela sredstava izvršena je na osnovu prijedloga općinske Komisije za procjenu šteta, koja je u proteklom periodu utvrdila štetu na 24 stambene jedinice, a ukupna šteta procijenjena je na 63 000 konvertibilnih maraka. Komisija je prilikom obilaska terena konstatovala da je usljed poplava, šteta prouzrokovana na 17 stambenih jedinica. Također, i građani su pomenutoj komisiji uputili sedam zahtjeva o nastanku šteta na stambenim jedinicama, od kojih se njih pet odnosi na oštećenja usljed vjetra, te dva zahtjeva u kojma su štete na stambenim objektima izazvane usljed snijega.

Ukoliko se uzme u obzir ukupan iznos procijenjene štete, te dio koji je općina isplatila, navedeni iznos u određenoj mjeri ublažiće posljedice, te pomoći vlasnicima da u određenoj mjeri saniraju štete na svojim stambenim objektima. Kako je istakao općinski načelnik Faris Hasanbegović, u međuvremenu, općina je uz pomoć civilne zaštite pokrenula aktivnosti na realizaciji dva projekta, koji se odnose na izgradnju odvodnih kanala koji će se graditi na lokalitetima naselja Krkojevci, Redak i Mahala, odnosno na onim područjima koja su najviše bila pogođena poplavama izazvanim posljednjim vremenskim nepogodama, te se očekuje da ove aktivnosti dovedu do trajnog rješenja za dugogodišnji problem plavljenja stambenih objekata na ovom području.

POMOĆ OPĆINE U SANACIJI ŠTETA NASTALIH USLJED PRIRODNIH NEPOGODA

Sanski Most |